– Vi har ökat antalet förmontageoperationer. Den enskilde montören kanske bygger maskinen från A till F, varefter en annan tar över från G till K, och så vidare. De nya får börja i förmonteringen och växa med uppgiften. Spetskompe­tensen har vi flyttat till slutmontering och kvalitetskontroll, säger Vimeks vd, Fredrik Lundberg, till Ny Teknik.

Den tidigare ganska ”mixade” produktionen av skotare och skördare har delats upp i tre produktionslinor: två för skotare, och en för skördare. Den enskilda maskinens framdel respektive bakvagn monteras för sig, varefter de ”dockas ihop” i slutmonteringen. Och monteringen har ”slagits isär” i fler moment, som Fredrik Lundberg uttrycker det.

Man har sett till att strukturera upp arbetsstationerna och tillgängligheten på verktyg och komponenter.

– Vi får ju betalt för den maskin vi levererar, inte för den tid vi lägger ner på att gå omkring och hämta grejer, säger Fredrik Lundberg.

Utöver den ordinarie produktionen skickas varje månad sex maskiner till Vitryssland: en skördare och en skotare går iväg parvis tre fredagar i månaden. Fredrik Lundberg betonar att det blivit betydligt viktigare med taktad produktion, men att robotisera har inte varit aktuellt.

– Vi har fortfarande för små serier, för att robotinvesteringar ska löna sig.

Lösningen är i stället ett smartare upplägg och att alla maskinerna till Vitryssland har exakt samma specifikation. Produktionen har kunnat fintrimmas och vissa moment har helt enkelt fått överlåtas åt Vimeks ägarbolag Cranab.

Det enda som egentligen bekymrar är tillgången på komponenter. Industrin går för högtryck och många företag konkurrerar om materialet.

– Man måste ha en väl fungerande inköpsfunktion, och en bra relation med samarbetspartner och underleverantörer, säger Fredrik Lundberg.