Foto: Pixabay.

Oct 8, 2019

Exporten tynger industrins orderingång


Störst fall i augusti uppvisar gruvindustrin.

Enligt statistik från SCB minskade industrins totala orderingång med 1,8 procent i augusti 2019 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år minskade orderingången med 1,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst nedgång uppvisades av gruvor och mineralutvinningsindustrin som minskade med 29,9 procent jämfört med juli, medan industrin för andra icke-metalliska mineraliska produkter uppvisade den största ökningen med 8,3 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med juli ökade hemmamarknaden med 1,6 procent medan exportmarknaden minskade med 2,0 procent, båda i säsongrensade tal.

Hittills i år har den totala orderingången varit 0,5 procent lägre än motsvarande period i fjol, januari–augusti 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,3 procent och exportmarknaden ökade med 0,9 procent.

Störst minskning visade grafisk industri, som minskat med 10,1 procent följt av stål och metall som minskat med 8,3 procent och massa och papper med 6,8 procent.

Industrin för motorfordon uppvisar en ökning med 12,9 procent för årets första åtta månader jämfört med motsvarande period föregående år. Därefter uppvisar kemisk industri och textilindustrin vardera en ökning med 8,4 procent för januari- augusti.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  346
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  428

 • Teknik

  Nya ATOS 5 Airfoil

  GOM har tagit fram en ny sensor med kort mätavstånd vilket passar bra till bland annat mätning av blad och liknande detaljer.
  14
 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  29