EKN. Exporten

Sep 25, 2020

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME-företag


Allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal enligt en ny stor undersökning.

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört.

I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

Även framtidstron är på väg tillbaka. I juni trodde mer än hälften (52 procent) av företagen att deras export skulle fortsätta att minska, eller helt upphöra, under Q3. I september säger vart tredje (31 procent) samma sak om Q4.

- Det ser allt bättre ut. Vi ser nu början till en normalisering. Den oro som vi såg bland små och medelstora exportföretag i våras är delvis borta. Bank och finansmarknaden börjar nu också att fungera som vanligt, men det finns fortfarande en osäkerhet i marknaden, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Sveriges små och medelstora företag (SME) stod 2019 för drygt 41 procent av Sveriges totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande små och medelstora företag i Sverige.

Under finanskrisen försvann drygt 7 000 SME från exportmarknaderna. Det tog drygt tio år innan antalet var tillbaka på samma nivå som före krisen. En av orsakerna till det var brist på extern finansiering.

- Små och medelstora företag är viktiga för Sveriges totala export. Det som hände under finanskrisen får inte hända igen. Våra undersökningar både i juni och nu i september visar att så heller inte är fallet under denna kris. Det är få företag som saknat eller saknar tillgång till extern finansiering för att kunna driva verksamheten vidare i väntan på att exportmarknaderna öppnas upp igen, säger Carl-Johan Karlsson.

Undersökningen visar att det är två procent av samtliga bolag som saknar tillgång till extern finansiering. I juni var siffran åtta procent. Men i gruppen företag med en till nio anställda är siffran fem procent.

- Ring till EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. EKN är en myndighet som särskilt har uppdraget att hjälpa SME med deras finansiering. EKN är inte bara till för storföretagen. Det minsta företaget får samma hjälp som det största, säger Carl-Johan Karlsson.

  

Fakta om undersökningen

Tid Demoskop genomförde undersökningen 7 - 14 september 2020

Målgrupp Exportföretag med 1 - 249 anställda

Antal intervjuer 300

Metod Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person

Vägning Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda

EKN
SME
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT