Mar 19, 2020

Exakt konturdetektering för inline kvalitetskontroller


Med den nya PMD Profiler presenterar ifm en ny givare för konturdetektering som är idealisk för kvalitetssäkringsuppgifter direkt i processen.

Till skillnad från andra metoder är den nya konturgivaren väldigt lätt att installera och okänslig för omgivande ljus.

PMD Profiler fungerar med hjälp av triangulering. Kontursensorn projicerar en rak laserlinje på ytan som ska mätas. Givarens mottagare (PMD-chip) detekterar reflektionen av laserljuset. Det finns en vinkelförskjutning mellan projektionsenheten och det mottagande elementet, så att kontursensorn kan upptäcka ett objekts höjdprofil. PMD Profiler har ett mätområde från 150 mm till 300 mm. Proportionerna för den inspelade höjdprofilen är oberoende av avståndet mellan givaren och objektet. Detta gör det lättare att justera och placera givaren.

Att installera och konfigurera givaren är också mycket enkelt. Ingen extern belysning eller skärmning mot främmande ljus krävs. De tre tryckknapparna och den guidade menyn på färgskärmen kan användas för att ställa in referensobjekt. En projicerad referensrad hjälper dig att definiera det önskade området på objektet. Om höjdsprofilen för ett referensobjekt lärs in kan objekt jämföras med denna inlärda kontur. På detta sätt kan avvikande komponenter skiljas från godkända komponenter. Denna inline kvalitetskontroll minskar spill eftersom den möjliggör snabb identifiering och eliminering av felkällor.

En växlande LED på givaren indikerar om det är en godkänd komponent. Via IO-Link kan ytterligare information såsom antal ”ej godkända komponenter” och ”detekterade profiler” överföras till högre nivåer.

PMD Profiler används vanligtvis i montering och hantering av applikationer. Det kontrollerar inte bara om ett objekt finns, utan också om rätt komponent har valts och monterats korrekt. Det är också möjligt att skilja mellan delar som endast har små skillnader (till exempel ett fräst spår). Givaren kommer också att tillförlitligt upptäcka andra mindre skillnader. Den kan till exempel kontrollera om en skruv är ordentligt åtdragen eller om en spärr är på plats.

ifmLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT