Aug 30, 2018

Euromaint satsar på långsiktig kompetensförsörjning av ledare


I samarbete med TNG Tech - specialiserat på fördomsfri rekrytering - ska man anställa 4-5 trainees årligen.

Euromaint satsar nu på att attrahera och rekrytera talanger för en långsiktig försörjning av chefer och ledare. För att lyckas ska företaget årligen anställa 4-5 personer till ett trainee- och karriärprogram. Euromaint har valt TNG Tech, specialister på fördomsfri och vetenskaplig rekrytering, som rekryteringspartner.

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Företaget har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, vilket möjliggör flera karriärvägar inom bland annat underhåll, produktion och logistik. Nu startar Euromaint ett karriärprogram – ett traineeprogram för ingenjörer, civilekonomer och andra akademiker som har potentialen och ambitionen att, inom några år, ta ledande befattningar på företaget. Med rekryteringen vill företaget även lösa utmaningen med stark organiskt tillväxt i kombination med generationsväxling och framtida pensionsavgångar.

För att lyckas med satsningen och anställa rätt personer har Euromaint tecknat ett avtal med TNG Group AB – specialister inom fördomsfri rekrytering. Avtalet innefattar fördomsfria, vetenskapliga och kompetensbaserade urval anpassade för traineeprogram, samt aktiviteter som ska stärka Euromaints arbetsgivarvarumärke.

- Euromaint har sedan flera år haft ett framgångsrikt samarbete med TNG, varför det var naturligt att välja dem vid tillsättningen av medarbetare till vårt traineeprogram. TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess bidrar till mångfald och innovation vilket i sin tur ger en hållbar och lönsam verksamhet. Detta stämmer bra överens med våra värderingar, säger Linda Heikki, HR-chef för Euromaint. 

TNG Tech:s affärsområdesansvarig kommenterar samarbetet:

- Euromaint står liksom flera andra företag inför utmaningen att säkra försörjningen av framtida chefer och ledare och har nu valt att satsa proaktivt framåt. Vi har högt ställda mål på att hitta rätt kandidater som inom en snar framtid kan ta ledande positioner, säger Pär Johansson som också ansvarar för rekryteringen till karriärsprogrammet och fortsätter: Vi ser bortom det uppenbara genom att rekrytera fördomsfritt. Det innebär att vi ser till kandidatens framtida arbetsprestation och kompetens och låter fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund. Tillsammans bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad.

Rekryteringssamarbetet är redan igång och på TNG:s hemsida kan intresserade jobbsökare kontinuerligt hitta alla tjänster till både karriärprogrammet och andra lediga jobb hos Euromaint.

Om karriärprogrammet
Euromaint räknar årligen med att anställa fyra till fem personer som har potentialen och ambitionen att, inom några år, anta en ledande befattning på företaget. Programmet är individuellt anpassat med fokus på att utveckla egna styrkor genom en mix av praktik, teori och projektarbete. Deltagarna blir introducerade i företagets strategier, arbetssätt och processer och får ett brett kontaktnät via bland annat mentorskap på företagsledningsnivå.

Om Euromaint
Euromaint Rail arbetar med teknik och underhåll i framkant. Kunderna finns inom spårtrafikbranschen i Sverige och Norden, och erbjuds kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser behovet av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Ambitionen är att genom medarbetarnas kompetens och engagemang ständigt förbättra kundernas konkurrenskraft. Euromaint Rail har en omsättning på 1 453 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2017). Som medarbetare erbjuds en arbetsplats där man ständigt känner sig utmanad.

Om TNG Tech
TNG Tech är en del av TNG Group AB. Vår rekrytering sker fördomsfritt med grund i fakta, vetenskap och metod i fokus. Genom kompetensbaserade och mätbara processer hittar vi nya talanger som andra missar – talanger som bidrar till mångfald, innovation och bidrar till en hållbar och lönsam verksamhet. Vi rekryterar ingenjörer och tekniker eller hyr ut konsulter inom tre områden – Engineering, Production och Supply Chain Management. 

TNG Group AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som ser bortom det uppenbara. Vi gör det genom att varje dag arbeta med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering och bemanning. Det innebär att vi ser till kandidatens framtida arbetsprestation och kompetens och låter fakta gå före tex magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund.

Det bidrar till ökad mångfald och innovation hos våra kundföretag samt nya karriärmöjligheter för jobbsökare via våra lediga jobb. Allt fler företag inom alla branscher uppskattar vad vi gör och vi växer organiskt och lönsamt. TNG är en värderingsstyrd organisation där vi varje dag jobbar för att bidra till en hållbar arbetsmarknad. Vi har också rekryteringsspecialister inom TNG Tech and TNG IT Digital och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Örebro, samt rekryterar och bemannar på 40 andra orter runt om i Sverige. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT