Etteplan köper Sorona Innovation

Jun 12, 2017

Etteplan växer i Sverige – köper Sorona Innovation


Teknikföretaget Etteplan utökar sin verksamhet i Sverige genom köpet av Sorona Innovation AB, ett företag specialiserat på tekniska dokumentationslösningar. Affären kommer att stärka Etteplans position som en ledande leverantör av teknisk dokumentation och skapa nya tillväxtmöjligheter, inte bara i Sverige utan även globalt.

”Sorona Innovation stärker våra strategiska kunskaper inom teknisk dokumentation och utveckling av dokumentationsprocesser. Sorona har enastående expertis, särskilt när det gäller nya digitala distributionskanaler som molntjänster”, säger Etteplans vdJuha Näkki .

Sorona är baserat i Lund, vilket innebär att Etteplan expanderar till en ny ort i Sverige. ”Affären ger oss ett starkare fotfäste särskilt i Sydsverige, men utökar även vårt globala erbjudande”, säger Mikael Vatn , Senior Vice President, Central and Western Europe.

Sorona har stark expertis inom avancerade dokumentationslösningar för hantering, publikation och integration av produktinformation och stora dokumentvolymer. Företaget är specialiserat på strukturerad dokumentation som ger snabbare uppdatering av dokument och effektivare innehållshantering. Tjänsten hjälper företag med effektiv produktion och delning av innehåll. Som en del av transaktionen övergår Sorona Innovations nio medarbetare till Etteplan med oförändrade anställningsvillkor.

”Förvärvet ger Sorona nya möjligheter att erbjuda kunderna mer omfattande tjänster. Kombinerat med Etteplans erbjudande kan tjänsterna skapa ännu större mervärde för kunderna”, säger Soronas grundare och vd Patrik Olsson .

”Sakernas internet, informationsflöden och digitaliseringen medför ett allt större behov av högklassig teknisk dokumentation i alla branscher världen över. Samtidigt tillhör detta sällan kärnverksamheten för industriföretag även om det är en viktig del av serviceutbudet till kunderna. Det är en ekvation som vi kan hjälpa till att lösa med våra kompletta dokumentationstjänster”, säger Etteplans vd Juha Näkki .

Totalt sett kommer förvärvet att bidra till Etteplans tillväxtstrategi som ett företag specialiserat på ingenjörstjänster, inbyggda system, IoT och teknisk dokumentation samt komplettera utbudet med lösningar för servicehantering.

”Teknisk dokumentation blir ständigt allt viktigare och därför är det viktigt att ha en kunnig partner. Vi har den expertis som krävs och lång erfarenhet av behoven inom olika industrigrenar. Vi kan ta hand om hela dokumenteringsprocessen för kunden eller erbjuda kostnadseffektiv teknisk dokumentation genom våra produktifierade tjänster”, förklarar Näkki.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT