May 11, 2021

Etteplan HowTo – en heltäckande tjänst


Möjliggör smidiga översättningar, snabb utrullning av ändringar och agil återanvändning för nya behov av teknisk information.

Etteplan HowTo strukturerar och lagrar digital teknisk information i molnet och drar dessa data till ett interaktivt format som användaren kommer åt via en applikation eller ett användargränssnitt i sin mobil, surfplatta eller laptop. Fullt sökbar och alltid uppdaterad teknisk information finns tillgänglig online för professionella användare med valfri enhet.

Digital teknisk information levererad som en on-demand-resurs online ökar produktiviteten för ingenjörer, tekniker och experter som arbetar med installation, underhåll och andra krävande områden över hela världen. Väsentligt kortare tider för sökning av viktig information ökar First Time Fix Rates (FTFR), bidrar till snabbare och effektivare processer och ökar nöjdheten hos både medarbetare och kunder.

"Molnbaserad och sökbar teknisk information ger användarna omedelbart stöd där de förut kände sig oroliga och frustrerade av att inte få bestämda svar. De första implementeringarna har visat sig ge tydliga produktivitetsvinster för olika installations-, drift- och underhållsuppgifter, tack vare enkel on-demand-åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle", förklarar Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan.

För att stötta snabbare utveckling och lansering av produkter på marknaden måste produktionen av den tekniska informationen klara tajta tidplaner och samtidigt se till att tillämpliga förordningar på alla marknader efterlevs. Återanvändning av innehåll för nya produkter, utökning av bilder i manualer och distribution från en molnplattform gör att processen för produktion och publicering av teknisk information förändras i grunden.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117