Begravningsbil baserad på Volvo V90 från Nilsson Special Vehicles. Foto: Nilsson Special Vehicles.

Feb 26, 2021

Ett tufft 2020 för specialbilstillverkaren


Rejält omsättningsfall.

Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles AB lämnade på fredagmorgonen rapport för fjärde kvartalet 2020.

”Det har varit en tuff resa. Omsättningen för kvartal fyra var 20 miljoner lägre jämfört med kvartal fyra 2019 och för helåret 2020 var den 40 miljoner lägre än 2019," kommenterar vd Fredrik Nilsson rapporten.

Omsättningsminskningen under kvartal fyra beror huvudsakligen på att den engelska marknaden i praktiken stannat av och den minskade ambulansvolymen på den norska marknaden, till följd av att inga ambulanser avropades för leverans under kvartal fyra då upphandlingen inte tilldelats. Dessutom levererades planenligt färre 3-dörrars begravningsbilar under kvartal fyra 2020 jämfört med motsvarande period 2019. 

"Att rörelseresultatet endast blev 0,5 miljoner sämre för helåret jämfört med 2019, trots Covid-19 och en betydligt lägre omsättning, inger hopp för fortsättningen," skriver Fredrik Nilsson.

Nettoomsättningen uppgick i fjärde kvartalet till 32 149 (52 108) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 860 (-2 584) KSEK. På helåret minskade nettoomsättningen till 174 184 (214 114) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 695 (-2 204) KSEK.

Orderingången för 2020 minskade till 115 (159) bilar och vid årets slut fanns det 73 (89) bilar i orderstocken.

"Gällande aggregerad orderingång så har en viss trendmässig uppgång kunnat skönjas, varför den nuvarande orderstocken på ambulanser och begravningsbilar landar på en tillfredställande nivå. Den engelska marknaden fortsätter dock att vara väldigt svår att förutse vad gäller 2021:s volymer, vilket vi syftar till att adressera genom att intensifiera arbetet tillsammans med den engelska återförsäljaren." 

"Efter ett bekymmersamt sista halvår 2020 är jag förhoppningsfull inför 2021 även om osäkerheten på grund av Covid-19 fortsatt är stor. Många delar fortsätter att falla på plats, vilket understryks av en ökad effektivitet och ett utökat produktsortiment, jämte pågående etableringar på nya marknader.”

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT