Foto: Bulten

Feb 6, 2020

Ett mellanår för Bulten


Men orderingången steg i fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 784 (747) MSEK, en ökning med 5,0% jämfört med samma period ­föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 27 (48) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,5 procent. Justerat för kostnader hänförbara till omlokalisering i Kina samt förvärv av PSM uppgick rörelseresultatet till 42 (49) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal på 5,4 procent. 

Orderingången uppgick till 842 (741) MSEK, en ökning med 13,6% jämfört med samma period ­föregående år.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 3 093 (3 132) MSEK, en minskning med -1,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 98 (210) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2 (6,7)%. Justerat rörelseresultat (EBIT) för kostnader hänförbara till omlokalisering i Kina, omstrukturering i Tyskland samt förvärv av PSM till 147 (211) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal på 4,8 (6,7)%. Resultat efter skatt uppgick till 55 (143) MSEK.

Orderingången uppgick till 3 103 (3 098) MSEK, en ökning med 0,2% jämfört med samma period föregående år.

”Trots en fortsatt avvaktande marknadsutveckling utvecklades Bultens nettoomsättning och orderingång positivt under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 5,0 procent och orderingången steg med 13,6 procent, vilket speglar att leveranserna av de redan kontrakterade affärerna nu börjat komma igång, kommenterar Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten.

"Summerat blev 2019 ett mellanår för Bulten, påverkat av en avvaktande marknad och initierade åtgärdsprogram. Vi går nu stärkta in i 2020 med en bättre position tack vare genomförda strategiska åtgärder, ökade volymer från redan kontrakterade affärer samt det avtalade förvärvet av PSM.”  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT