Johan Frisk, OpiFlex.

Jun 29, 2020

Ett gyllene tillfälle att stärka konkurrenskraften


Robotlyftet och Producera i Sverige - en väg till automation.

Situationen vi hamnat i har bromsat verksamheterna i nästan alla företag i varierande grad. Plötsligt står många med något man normalt inte har särskilt mycket av, nämligen tid.
Robotlyftet är en väg till automation. Samtidigt har forskningsprojekt Producera i Sverige tagit fram en automationsguide för flexibel automation.

– Vi vet att vi har väldigt många små och medelstora företag som ännu inte nått sin fulla potential när det gäller konkurrenskraft genom robotisering, automatisering, digitalisering, säger Ove Leichsenring.

Robotlyftet riktar sig direkt till små och medelstora företag, det vill säga företag med mellan 1 och 249 anställda.

– Dessa företag får genom Robotlyftet experthjälp för att komma igång med automation och det programmet fortsätter även under dessa tider, även om det i stor utsträckning sker genom videomöten.

– Jag hoppas verkligen fler företag passar på att utnyttja den här tiden genom att vara med i Robotlyftet för att stärka sin konkurrenskraft med automation för att vara beredda på andra sidan och vara ett alternativ för de stora företagen.
– Och jag hoppas att regeringen, när Corona-krisen är över, stöttar programmet ännu mer än tidigare och med råge återför de resurser man nyligen bantade programmet med.
– Robotlyftet är mycket efterfrågat hos företagen och har blivit väldigt populärt och är ett utmärkt sätt för små och medelstora företag att inleda sin automationsresa på, säger Ove Leichsenring.

Ove Leichsenring ordförande i SWIRA - Swedish Industrial Robot Association

Framtidssäkra produktionen

Parallellt med Robotlyftet har inom ramen för forskningsprojektet Producera i Sverige, en automationsguide tagits fram i ett samarbete mellan RISE, Chalmers, Träcentrum, Linnéuniversitetet och OpiFlex.
Magnus Widfeldt, automationsexpert vid RISE i Mölndal:

– Automationsguiden har tagits fram med stöd av tillverkande företag och Vinnova Produktion2030. Nu finns guiden tillgänglig digitalt via hemsidan
edig.nu/swedprod Teknikworkshops planeras också på distans med IUC-bolag och företag, för att öka användningen av guiden. En viktig möjlighet är att bygga kunskap hos automationscoacher och företag, som kompletterar alla positiva initiativ som skapas genom Robotlyftet.
Målgruppen är densamma som för Robotflyftet, nämligen små och medelstora företag. Här handlar det ofta om legotillverkare, med en uppsjö av produkter på programmet, men oftast i små serier. När sådan produktion ska automatiseras för att göras konkurrenskraftig ställs man inför en rad utmaningar.

– De stora utmaningarna är att på ett effektivt sätt automatisera hög mix och låg volym med lönsamhet, säger Johan Frisk på OpiFlex.
Friheten att kunna använda robot när den behövs men samtidigt ha full manuell access till maskinerna är viktigt. Det konceptet passar som hand i handske i Producera i Sveriges ambition att öka produktiviteten med felxibel automation och göra företagen mer benägna att satsa på automation,
Johan nämner två viktiga parametrar när det gäller att göra automatiseringen smidig, flexibel och lönsam.

Programmering och gripdon

– Akilleshälar är programmering och gripdon, säger han. Det är helt avgörande för en lönsam automatisering i ett mindre företag med hög produktmix att enkelt kunna programmera roboten. Så fort man måste anlita experter för programmeringen faller man ur den ekonomiska ramen. Nej, programmeringen måste kunna genomföras på företaget, helst direkt av operatören. Då har man kommit långt på vägen till lönsamhet.

– Flexibla gripdon är också oerhört viktigt när man ständigt har olika detaljer som ska hanteras av roboten. Då duger det inte att ha gripdon som är specialtillverkade för en typ av detalj, utan det måste kunna hantera flera olika detaljer. Då sänker man investeringen i gripdon.

– Välj inte heller en för liten robot, säger Frisk. När man investerar i en robot kanske man gör det i syfte att göra ett specifikt jobb. Men förr eller senare får man ett jobb med tyngre detaljer, eller måste ha längre räckvidd. Då har man genast vuxit ur kostymen. Därför är det alltid bättre att investera i en större robot så man är förberedd. Ska man exempelvis plocka från en pall och nå in i en maskin, krävs lång räckvidd. Att plocka från pall är dessutom en trend.

Automationsguiden

Den automationsguide Producera i Sverige tagit fram är en steg för steg-modell i syfte att i detalj analysera möjligheterna och lönsamheten för automation för varje enskilt företag.

– Vi vill hjälpa företagen att se helheten när det gäller deras möjligheter till automation. Först och främst om de över huvbud taget är redo att automatisera.
– I steg två utgår vi från företagets marknadsbehov och målsättning. Vad är viktigt för dem? Vad är viktigt för att de ska vara konkurrenskraftiga framåt och vad ställer det för krav på automationen?

– I steg tre tittar vi på vad som kan automatiseras i verkstaden, hur produkterna ser ut, hur maskinerna ser ut... och får idéer om vad vi kan automatisera.
I steg fyra görs en mycket grundlig automationsanalys, där man tittar på varenda detalj som har betydelse för automationen, där man avgör vad som är möjligt att automatisera, hur en automation står sig resultatmässigt mot manuell process. Vad är lönsamt att automatisera och vilka moment är mer lönsamma att utföra manuellt och så vidare.

– Det är här produktmixen kommer in och den skiljer sig naturligtvis väldigt mycket mellan företagen. Varje analys blir skräddarsydd för varje företag och varje enskild maskin. Automatisering behöver inte vara lönsam bara för att den går att genomföra. Analysen ger oss väldigt noggranna data för hur stor del av produktionen som är lönsam med robot och hur stor del som lönar sig bättre manuellt och vi får ett automationsindex. Ett väldigt bra underlag för företaget när man ska bestämma sig för om, hur och vad man ska automatisera.

– Man måste komma ihåg att en robot måste programmeras och det är också en investering. Att kombinera människa och robot är oerhört viktigt. Att bara förlita sig på robotar i småserietillverkning är väldigt svårt. Man behöver kombinationen människa–robot.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT