Oct 4, 2016

Ericsson bekräftar: 3000 får lämna


Ericsson uppger i ett pressmeddelande nu på morgonen, att 3000 tjänster försvinner i Sverige.

Neddragningarna görs inom både produktion, 1 000 personer, forskning och utveckling, 800 personer och 1 200 inom övriga tjänster. De berörda orterna är Borås, Göteborg, Karlskrona, Kumla, Linköping och Stockholm.

Jan Frykhammar, Ericssons VD och koncernchef:

"Det är ett tufft besked vi ger medarbetare i Sverige idag och vi har stor respekt för den oro detta skapar. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkra Ericssons långsiktiga konkurrenskraft och teknik- och tjänsteledarskap. Vårt fokus är nu att på bästa sätt ta hand om våra medarbetare i denna omställning och stötta de som tyvärr kan komma att behöva lämna Ericsson att snabbt hitta nytt jobb."

Ericsson har i dag cirka 16000 anställda i Sverige och den föreslagna neddragningen omfattar alltså cirka 3000 tjänster. Ericsson avser att göra betydande neddragningar i verksamheterna i Borås och Kumla, i linje med bolagets produktionsstrategi att koncentrera produktionen till färre antal siter globalt samt fortsatt arbete med partners. Verksamheterna i Lund, Luleå och Kalmar påverkas inte av dagens besked.  

Ericsson har under flera år drivit en omställning av bolaget för att möta snabba teknikskiften och digitaliseringen både inom telekomindustrin och andra branscher.

Bolaget har även aviserat omfattande globala kostnads- och effektivitetsåtgärder. Idag meddelas de förändringar som avses göras i Sverige vilka främst påverkar produktion, delar av FoU samt koncern- och supportfunktioner.

Jan Frykhammar, Ericssons VD och koncernchef: "Ericsson genomgår en stor förändring. Vi har ett stort fokus på forskning och utveckling, och sedan många år tillbaka ägnar sig de flesta av Ericssons anställda åt mjukvaruutveckling eller tjänsteleverans, snarare än hårdvarutillverkning."

Företaget avser att lösa minskningen av antalet tjänster genom en kombination av frivillig avgång, neddragningar och andra alternativ såsom outsourcing. Ericsson avser även att göra generella neddragningar och minska externa kostnader, främst genom att minska antalet konsulter i Sverige med cirka 900, men också genom att minska generella omkostnader.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna om de föreslagna åtgärderna pågår.

Ericsson avser under de kommande tre åren nyanställa cirka 1000 FoU-tjänster i Sverige primärt från högskolor och universitet för att stötta företagets kompetensuppbyggnad inom nya teknik- och kundområden.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT