Helena Hedblom. Foto: Epiroc.

Mar 2, 2020

Epiroc stuvar om i toppen


Utnämner nya medlemmar av koncernledningen.

Epiroc, tillverkare inom gruv- och infrastruktur, meddelar på måndagen förändringar i koncernledningen. Företaget utnämner nya medlemmar av koncernledningen och skapar en effektivare arbetsstruktur. 

-Den nya strukturen är utformad för snabbhet och effektivitet och för att stärka kundfokus, säger Helena Hedblom, Epirocs nya vd och koncernchef. Vi behåller vår fokuserade och decentraliserade struktur, stärker vårt fokus på teknologi och digitalisering ytterligare, och skapar ett mer integrerat team där supportfunktionerna är närmare affären.

Helena Hedblom tillträdde per den 1 mars och efterträdde då Per Lindberg.

Epiroc hade tidigare sju divisioner, där cheferna rapporterade till en affärsområdeschef. Den nya strukturen har fem divisioner och cheferna rapporterar nu direkt till VD och koncernchef. Den finansiella rapporterings­strukturen bibehålls med två segment: Equipment & Service och Tools & Attachments.

Från och med den 2 mars 2020 ser Epirocs ledningsgrupp ut enligt följande (* = ny medlem):

 • Helena Hedblom, VD och koncernchef
 • José Manuel Sanchez, Chef Surface-divisionen*
 • Sami Niiranen, Chef Underground-divisionen*
 • Jess Kindler, Chef Parts & Service-divisionen*
 • Jonas Albertson, Chef Technology & Digital-divisionen*
 • Goran Popovski, Chef Tools & Attachments-divisionen*
 • Nadim Penser, HR-direktör*
 • Anders Lindén, Ekonomi- och finansdirektör
 • Jörgen Ekelöw, Chefsjurist
 • Martin Hjerpe, M&A- och strategidirektör
 • Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör

Epirocs nya Helena Hedblom har lång erfarenhet inom gruv- och bergbrytningsindustrin. Hon har tillbringat hela sin karriär inom Atlas Copco och sedermera Epiroc. Senast kommer hon från jobbet som gruv- och infrastrukturchef på Epiroc.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT