Fordias diamontborrkrona Hero 7. Foto: Epiroc.

Jan 3, 2019

Epiroc slutför förvärv av kanadensisk tillverkare


Företaget tillverkar borrverktyg för prospektering.

Epiroc har genomfört förvärvet av Fordia Group Inc. som är baserat i Montreal, Kanada, och har försäljning i över 70 länder. Bolaget tillhandahåller prospekteringsborrverktyg såsom diamantborrkronor, borrstänger och borrhylsor, såväl som vattenbehandlingssystem och pumpar, som används av gruvbolag och borrningsentreprenörer. Dess högkvalitativa lösningar är kända för att gynna kunder inom industrin genom att t.ex. förbättra penetrationsgraderna och förlänga borrkronornas livslängd. Fordia har cirka 250 anställda och hade intäkter på cirka MSEK 580 för de 12 månader som avslutades september 2018.  

Epiroc meddelade den 23 oktober 2018 att det hade slutit avtal om att förvärva Fordia. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Epirocs börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten blir del av Epirocs division Rock Drilling Tools och kommer att fortsätta vara baserad i Montreal. För mer information om Fordia vänligen se www.fordia.com.




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT