Epiroc Örebro. Foto: Örebro Kommun.

Jun 2, 2020

Epiroc lägger stort varsel


Hundratals får lämna i Örebro och Fagersta.

Epiroc lägger varsel om uppsägning till 425 befattningar i Sverige på grund av lägre global efterfrågan från gruv- och infrastrukturbolag till följd av covid-19-pandemin och för att positionera bolaget bättre för framtiden.

Varslen berör 350 tjänster i Örebro och 75 tjänster i Fagersta, varav hälften är tjänster inom produktion. De är ett resultat av att Epiroc ser en betydande minskning i kundefterfrågan till följd av covid-19-pandemins effekter på den globala ekonomin. Varslen är också del av Epirocs kontinuerliga strävan att bli så flexibel och effektiv som möjligt, och följer flera effektiviseringsåtgärder som genomförts globalt sedan 2019.

-Vi genomför dessa åtgärder för att anpassa oss till den nya marknadssituationen som följt covid-19-pandemin och för att göra oss starkare och mer motståndskraftiga för framtiden. Tyvärr måste vi ta sådana drastiska åtgärder som att lägga varsel och vi beklagar de negativa följder det kommer ha för våra kollegor och dem som står dem nära. Vi kommer stödja våra anställda i denna svåra situation, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. Dessa åtgärder kommer att låta oss fortsätta prioritera innovation och att utveckla vårt teknologiska ledarskap för att stödja våra kunders verksamheter och förbättra deras produktivitet.

Epiroc ligger i framkant av flera teknologiskiften som gör gruv- och infrastrukturindustrierna produktivare, säkrare och klimatvänligare, inklusive automation, digitalisering och elektrifiering.

Örebro är ett nav för tillverkning, forskning och utveckling för Epirocs underjords- och ovanjordsutrustning samt för service och reservdelar, och Fagersta är basen för Epirocs bergborrverktygsverksamhet. Epiroc har cirka 3 100 anställda i Sverige och en global arbetsstyrka på cirka 14 000.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT