Epiroc

Foto: Epiroc.

May 29, 2019

Epiroc bygger värmebehandlingsanläggning i Örebro


I den nya automatiserade 1 400 m2 stora värmebehandlingsanläggningen kommer produktion att bedrivas dygnet runt.

Epiroc tar idag första spadtaget för en ny värmebehandlingsanläggning för bergborrmaskiner i Örebro. 

Värmebehandling är en fundamental del av bergborrmaskinstillverkning. Den toppmoderna värmebehandlingsanläggningen – vilken kommer att vara placerad i en utbyggd del av den befintliga produktionsanläggningen – kommer att ytterligare stärka borrmaskinernas kvalitet och prestanda. Den kommer även att sänka kundernas totala ägarkostnad och möjliggöra högre produktionsvolymer.

-Det är en omfattande investering i maskiner och byggnad men vi har valt att inte specificera beloppet, säger Epirocs presschef Ola Kinnander till Svensk Verkstad.  

Den nyligen lanserade bergborrmaskinen Epiroc COP SC19 har längre serviceintervall utan att ge avkall på sin beprövade borrprestanda.

-Investeringen är ett viktigt steg för att säkerställa att denna förstklassiga tillverkningsenhet förblir så produktiv och konkurrenskraftig som möjligt på lång sikt, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef.

Helena Hedblom.

Produktion i den 1 400 m2 stora värmebehandlingsanläggningen kommer att bedrivas dygnet runt tack vare automation och den förväntas vara klar för produktion mot slutet av 2020. Energieffektivitet är ett stort fokus i designen; t.ex. så kommer överskottsvärme att återvinnas för att värma upp byggnader.

Örebro är ett av Epirocs globala tillverkningscentrum. Bolaget sysselsätter mer än 2 000 personer i staden, av en global arbetsstyrka på mer än 14 000.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT