Epiroc sänkborrkrona

Sänkborrkrona. Foto: Epiroc.

Jun 11, 2019

Epiroc avyttrar produktlinje


Ett 40-tal medarbetare i Epiroc arbetar med denna produktlinje och kommer att följa med verksamheten.

Epiroc har tecknat avtal om att avyttra sin produktlinje för geotekniska förbrukningsvaror, en del av Epirocs division Rock Drilling Tools. 

-Vi har hittat ett bättre hem för denna verksamhet, som vi har definierat som en icke strategisk kärnverksamhet för oss, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef. Vi tror på en bra framtid för verksamheten med den nya ägaren.

Epiroc säljer verksamheten till Mimir Invest AB, ett globalt investeringsbolag med säte i Stockholm.

Produkterna tillverkas och monteras i Finland, Skottland och USA och består i huvudsak av sänkborrhammare och relaterade borrkronor och rördrivningssystem. Cirka 40 medarbetare i Epiroc arbetar med denna produktlinje och kommer att följa med verksamheten. Verksamheten hade intäkter på cirka MSEK 275 under 2018.

Transaktionen förväntas slutföras senare i år. Försäljningspriset är inte materiell i förhållande till Epirocs börsvärde och offentliggörs inte.  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT