kuka-ready2-educate

Foto: Kuka.

May 28, 2019

Enkelt att lära ut med KUKA ready 2_educate


Färdiga enheter för att träna robotprogrammering.

När utbildare på skolor och arbetsplatser ska träna människor i att hantera modern industriutrustning krävs bra träningsceller. Därför har KUKA tagit fram övningskonceptet ready2_educate.

– Det är lätthanterliga enheter där du på enkelt sätt kan sätta dig in i hur robotprogrammering fungerar, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic.

Industrialismen är mitt uppe i den omvandling som industri 4.0 innebär.Robotisering och digitalisering är avgörande inslag i moderna fabriksmiljöer, en förändringsprocess där effektiviseringen i allt högre grad gjort att industriuppdragen vänt tillbaka hem från låglöneländer.

Men i takt med att robotar tar över monotona arbetsuppgifter ökar även kraven på kunskap hos dagens industriarbetare.

– Att kunna hantera robotprogrammering blir en allt viktigare kompetens på arbetsplatserna, säger Joacim Lorentsson.

Med KUKA:s utbildningsenhet ready2_educate har både högskolor och mer yrkesinriktade industriprogram möjlighet att förbereda studenterna för den moderna industrimiljöns krav.

– Konceptet passar även utmärkt för internutbildning på företag eller forskningsinstitut, säger Joacim Lorentsson. Utbildningscellen, som är enkelt att flytta med en vanlig handdragen truck, är uppbyggd kring småroboten KR 3 AGILUS, styrenheten KR C4 Compact och handenheten KUKA SmartPAD.




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT