Mar 21, 2016

Energieffektivt hos Microsoft tack vare ABB


Innovativa programvarulösningar som använder ABB:s automationsplattform för fastigheter KNX ökar energieffektiviteten och gör Microsofts kontor till en smart fastighet.

Avancerade kontrollfunktioner samverkar med den naturliga dagsljusrytmen.

ABB har levererat sin banbrytande lösning för fastighetsautomation, inklusive tillvaratagande av dagsljuset, till Microsofts nya kontor utanför Köpenhamn för att öka energieffektiviteten och komforten i byggnaden. ABB:s beprövade automationsplattform för fastigheter, KNX, finns installerad i flera tusen byggnader världen över och tillämpar Internet of Things, Services and People (IoTSP) för att styra kontrollfunktioner efter den naturliga dagsljusrytmen. Studier visar att smarta fastigheter kan spara energi med upp till 30 procent.

I Lyngby, strax utanför Köpenhamn, ligger Microsofts nya 18 000 m2stora kontorsbyggnad. Den består av två angränsande kuber med en stor V-formad atriumgård som löper genom husen och skapar ljus och rymd till arbetsytorna. ABB:s system för smarta fastigheter är byggt för att upprätthålla ett perfekt inomhusklimat med optimal temperatur, luftkvalitet och belysning.

”Det här är ett nybygge som använder högteknologiska lösningar passande för ett teknikledande företag som Microsoft. Det är ett skolexempel på hur två teknikpionjärer samarbetar för att minska miljöpåverkan genom smart IoTSP-teknik”, säger Tarak Mehta, global chef för ABB:s division Electrification Products.

Fasader och tak är av glas för att tekniken lättare ska kunna ta tillvara dagsljuset. Sensorer kopplade till systemet mäter nivåerna av naturligt solljus respektive närvaron i byggnaden och styr den automatiska regleringen av belysning och solavskärmning. Genom att markiserna styrs efter värmen och ljuset från solen kan stora energibesparingar göras samtidigt som medarbetarna garanteras en hög komfort. Studier har visat besparingar på 20-60 procent av energin för belysning, en post som normalt står för 30 procent av en fastighets energianvändning.

Projektet levererades av det danska elentreprenadföretaget Hoffmann.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT