Illustration: Sandvik Coromant.

Aug 3, 2018

En vändning i fråga om produktivitet och bearbetningssäkerhet


Nya keramiska sorter underlättar svarvning med höga varvtal i svårbearbetade, varmhållfasta superlegeringar.

Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, lanserar nu två nya, keramiska skärsorter som klarar svarvoperationer med högt varvtal och hög säkerhet i komponenter som är tillverkade i svårbearbetade HRSA-material (varmhållfasta superlegeringar). De keramiska sorterna CC6220 och CC6230 har utvecklats för bearbetning av krävande material där skär av whisker-keramik eller SiAlON-sorter inte räcker till. Förmågan att hantera högre skärhastigheter bidrar till lägre kostnad per komponent, medan den inneboende bearbetningssäkerheten borgar för att kvaliteten inte äventyras, så att tillverkaren hela tiden kan producera detaljer med samma höga kvalitet.

Det finns en växande efterfrågan inom flygindustrin på motordelar som klarar extrema temperaturer, bortom vad de som är gjorda av Inconel och andra högpresterande superlegeringar klarar av. Även om sådana pulvermetallurgiska material kan anpassas för att klara betydligt högre temperaturer, är de svårare att bearbeta än vanliga HRSA-material.

-CC6220 och CC6230 visar sin klass vid svarvning av krävande material vid mellanbearbetning, säger Rolf Olofsson, Product Manager Turning vid Sandvik Coromant. De lyfter produktiviteten till en ny nivå jämfört med skär av whisker-keramik eller SiAlON-sorter, både när det gäller skärhastighet och matning. Dessutom garanteras en repeterbar kvalitet.

Förutom produktivitetsförbättringar på mer än 50 % jämfört med skär av whisker-keramik eller SiAlON-sorter, erbjuder CC6220 och CC6230 en hög verktygslivslängd i svårbearbetade, varmhållfasta superlegeringar, vilket sänker kostnaden per komponent.

En av de vanligaste applikationer där man förväntas kunna utnyttja detta är vid svarvning av turbinskivor. I ett kundexempel där man som en del av mellanbearbetningsproceduren skulle bearbeta en turbinskiva till en lågtrycksturbin (LPT) tillverkad i René-material (42–45 HRc), använde man ett CC6220 RPGX-skär till fickfräsning och ett CC6230 RPGX-skär för grovsvarvning vid skärhastigheter så höga som 400 m/min (1 380 ytfot per minut). Vid processen uppnådde man en spånavverkningshastighet (MRR) av 80 cm3/min (5 tum3/min).

Liknande goda resultat uppnåddes vid den följande, medelgrova finbearbetningen med lägre skärhastighet och längre tid i ingrepp. Det är viktigt att betona att alla specificerade kvalitetskrav uppfylldes med repeterbarhet tack vare den bearbetningssäkerhet som den nya sorten erbjuder.

Förutom inom flygindustrin förväntar man sig att kunna dra fördel av CC6220 och CC6230 inom branscher som kraftindustrin (turbinkomponenter i Inconel och Hastalloy) och olje- och gasindustrin (exempelvis till komponenter med plätering av Stellite 6).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT