Dick Nyström, Summ Systems.

May 4, 2018

En smart framtid


Med totalfokus på digital tillverkning samlades drygt 170 industrimänniskor från 65 bolag för en ordentlig genomgång i ämnet när Summ Systems tillsammans med Siemens och flera inbjudna aktörer kallade till seminarium i Göteborg i slutet av januari.Två intensiva dagar i slutet av januari som andades framtid och hopp om en kraftfull digitalisering av svensk industri.

Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte. Omställningen till digital tillverkning ställer saker på sin ända och gamla produktions- och affärsmodeller kommer att förändras i grunden och nya modeller adderas. Förändringen är definitiv och att streta emot utvecklingen gagnar ingen.

– Det innebär inte att förändringen måste ske i ett slag, säger Dick Nyström, grundare av och vd för Summ Systems. Man kan genomföra förändringarna ett steg i taget. Det viktiga är att man börjar.

Vid seminariet på Quality Hotel 11 presenterades i synnerhet Siemens programvaror, verktyg som täcker upp hela produktionskedjan i digital tillverkningsprocess.
Dick Nyström agerade ledsagare och guidade deltagarna steg för steg in i digitaliseringens värld och det står väldigt klart att den framtid som den nya tekniken erbjuder skapar helt nya möjligheter i produktionen.

Under de två dagarna hade deltagarna möjlighet att besöka omkring 25 seminarier under rubrikerna Part manufacturing/CAD, CAM, Teamcenter, Robotics & Automation samt QMS Integrated Manufacturing Quality. Här fanns föreläsare inte bara från Summ Systems och Siemens utan även bland andra DMG MORI, Tooltec Trestad, LKN Industriautomation, Wedeaq Scandinavia och Alfred Nobel Science Park.

En omfattande introduktion till digitaliserad tillverkning fick deltagarna av framför allt Dick Nyström, Summ Systems, och Mats Friberg, Vice president & Managing director Nordic operation, Siemens PLM Software.

Intressant var också additiv tillverkning som föredrogs av Siemens Guy Wills, som på ett tydligt sätt visualiserade olika metoder av additiv tillverkning. Detta fick också ännu en dimension genom DMG MORIs Ramin Safavi som visade hur maskintillverkarens hybridmaskiner arbetar med både additiv tillverkning och subtraktiv bearbetning, en maskintyp vi troligen kommer att se en hel del av framöver.

Ut i rymden
Resan till digitaliseringen började i rymden. Seminariets dragplåster var nämligen Christer Fuglesang som föreläste under rubriken The whole is never bigger than the sum of the parts. Stödd av många fantasikittlande bilder från inte minst rymdstationen ISS, som Fuglesang var med om att bygga under två resor, berättade han om sin väg till rymden.

Att jobba med monteringsarbete i rymden är naturligtvis lika speciellt som begränsande i både rörlighet och längden på arbetspass. Levnadsvillkoren i tyngdlöshet är också ett kapitel för sig, där vardagssysslor som att äta - och göra sig av med resprodukterna – är företag i sig.

"Vi har inte tid"
I vår nya digitala värld är simulering ett av nyckelorden. Digitala tvillingar, som skapar nya möjligheter att testa idéer och produktionsflöden utan att störa den skarpa produktionen.

– Idag går alla fabriker på max och då måste man vara effektiv i det som sker i produktion. Underhåll måste fungera på ett bra sätt, du måste simulera digitalt vid sidan av för att inte störa produktionen. Ingen kommer att säga ja till att göra stopp i produktionen för att "testa en ny grej"säger Dick Nyström.
– Det är viktigt för alla att anamma det här och veta var man ska gå. Det finns riktigt fina möjligheter att växla upp ytterligare, i många fall även med det man redan har.

Håller argumentet att man inte har tid med åtgärder för digitalisering när man måste lägga allt krut på produktionen?

– Man ska ha all respekt för att företag har det superjobbigt och det är jobb med att föra in alla saker, men bolag som tar sig tiden att genomföra förändringar tar marknadsandelar, de tar plats mot konkurrenterna.

– Det är många saker som står på att-göra-listan för alla, men vi bedömer att de här sakerna är så viktiga för att ta marnadsandelar eller för all del behålla marknadsandelar. Då håller det inte att säga"vi hade inte tid".

– Man måste naturligtvis anpassa sig till sina egna förutsättningar. Man behöver inte göra allt på en gång. Ta små steg. Det är bättre att göra någonting än ingenting.
– Nordisk industri har ett väldigt bra utgångsläge för omställningar. Vi saknar den top-down-styrning som förekommer i många länder. Här kan alla bidra med förslag till hur saker och ting ska göras, medan det i många länder är så att om inte chefen säger något så blir det ingenting.

– Vi kan skapa ett engagemang underifrån. Det allra bästa är engagerade produktionstekniker, som vet precis vilka problem de stöter på i vardagen. Det är bland annat därför vi gör seminarierna så att de attraherar produktions- och konstruktionskunniga.

Tre megatrender
Under ett av sina anföranden satte Dick Nyström fingret på tre aktuella megatrender; Artificial Intelligens AI, 5G och Generation Y.
– 5G är superintressant och en förutsättning för att exempelvis autonoma bilar ska fungera på ett bra sätt. Tricket med 5G är att man slipper alla master och de glapp i kommukationen vi har idag. Istället handlar det om enkelt monterade små punkter som kommunicerar med varandra och kan placeras i princip var som helst. Det är naturligtvis också roligt att Ericson ligger i täten med den tekniken.

Han illustrerar snabbheten hos 5G:
– En film som idag tar 6 minuter att ladda ner kommer att ta 6 sekunder med det nya systemet!
The Y Generation tillhör också megatrenderna. Den generation som nu växer upp ser världen på ett helt annat sätt än vi som saknade mobiltelefoner, som skickade brev per snigelpost, skrev på analoga skrivmaskiner och som betraktade faxen som århundradets uppfinning.

– För dem ska allt bara finnas där. Det är inte det att de tänker utanför boxen – de accepterar inte att det över huvud taget finns en box! De är dessutom committade att göra ett bra jobb och kommer att vara oerhört drivande i den digitala omställningen. Därför ska vi vara ödmjuka för att ta hjälp av engagemang tidigt och inte bara hävda erfarenhet. Det är det jag menar när jag pratar om disruption, där någon ser på saker från ett helt annat håll.

AI är också ett spännande område i sammanhanget. Ingen vet riktigt var tekniken kommer att föra oss i slutänden, men för industrins del handlar det bland annat om att våra uppkopplade maskiner och robotar lär sig av egna erfarenheter liksom av varandra för att göra saker bättre och effektivare.

Frågor på det
Det är alltså hög tid för företagen i Sverige att tänka digitalt och förbereda sin omställning till den nya tekniken, den nya tiden. Vad ska man tänka på?
– Det är viktigt att man väljer öppna lösningar, där man har så mycket flexibilitet att man koppla ihop sig åt olika håll. Det är generellt viktigt. Dessutom att man engagerar alla i bolaget så det blir en naturlig del i bolagets utveckling. Det handlar inte om att lyckas i ett enskilt projekt utan att det ska bli vardag. Det är också viktigt att man vågar – och att man kommer igång!

– Ett hinder för att komma igång med förändringar är ofta att man inte ser skogen för alla trän. Hellre små steg och många än inget steg alls.
Vinsterna väntar inte på sig, menar Dick Nyström. Det finns redan många konkreta resultat av digitalisering. Inte minst det faktum att effektviseringen gör oss konkurrenskraftiga mot lågkostnadsländer och att möjligheterna att få hem jobben ökar kraftigt.

Vad händer då i de länderna, försvinner jobben med fyktingströmmar som följd?
– Ta hem jobben är nog fel uttryck. Jag tror snarare att vi tar hem den produktionsökning som vi ser och att underleverantören behåller sin fabrik i Kina. Flyktingströmmarna har andra orsaker; konflikter, naturkatastrofer, svält, kopplat till den kraftiga globala befolkningsökningen.
Hur viktigt är det att få med Näringsdepartementet på det digitala tåget?
– Oerhört viktigt. Damberg införde testbäddarna, vilket var väldigt bra. Men det är också viktigt att man fortsätter, bland annat genom att få ut den här tekniken ännu mer, tidigare. Där har regering och riksdag ett viktigt ansvar; att få ut tekniken i ett tidigt stadium i skolorna.

Viktigt att nå ut
Seminariet i Göteborg var en ögonöppnare för många, business as usual för få, späckad med kunskap för alla.
– Vår avsikt med de här seminarierna är att vara detaljdrivna och att de som kommer ska få mycket användarnära information, säger Dick Nyström. Det är viktigt för oss att vi når ut till så många företag som möjligt med digital tillverkning, modern simulering och produktionsteknik.
Det kan vi konstatera att de lyckades bra med och hela eventet var synnerligen välplanerat.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT