Joacim Lorentsson, vd KUKA Nordic

Joacim Lorentsson, vd KUKA Nordic. Foto: Kuka Nordic.

Mar 19, 2021

"En omställning med stora möjligheter – men det gäller att industri och utbildare hänger på"


Det gäller att vara på bollen för att behålla svensk produktivitet och konkurrenskraft, skriver Joacim Lorentsson, vd för KUKA Nordic.

Utvecklingen inom produktionsteknik är just nu inne i ett paradigmskifte som snabbt förändrar spelplanen för industriföretagen. För både akademi och industri gäller det att vara på bollen för att behålla svensk produktivitet och konkurrenskraft, det menar Joacim Lorentsson, vd för KUKA Nordic, och spår ökad digitalisering i alla led som en positiv coronaeffekt.

Under våren 2020, när allt stängde ner, gick det snabbt upp för många svenska industriföretag hur bräckligt det var med leverantörskedjorna från lågprisländer på andra sidan jordklotet.

Ledande svenska industriföretag fick permittera och varsla medarbetare, inte på grund av smittorisken, utan för att de helt enkelt inte fick sina komponenter och därmed inte heller kunde hålla produktionen igång. 

Containerfartygen från Asien kom inte iväg på åtskilliga veckor. Och när det väl gick att börja lasta på igen i hamnarna blev väntan ytterligare en månad lång innan fartygen gick att sikta vid den europeiska kustlinjen.

För många företag visade det sig vara dyrt att köpa långt bort när leveranserna uteblev på grund av produktions- och leveransproblem.

Redan tidigare har vi – efter decennier av outsourcing – sett en försiktig trend mot det motsatta: att ta hem produktion till hemlandet, eller åtminstone till kontinenten. Bakgrunden är bland annat en långsamt verkande utjämning av löneskillnader som gör det mindre lönsamt att ha produktion i Asien. Dessutom ställs allt högre krav på hållbarhet, såväl miljömässigt och ekonomiskt som socialt. 

Parallellt med den utvecklingen har den senaste generationens robotteknologi i kombination med en stark digitaliseringstrend gjort det möjligt att i större utsträckning ta hem tillverkningen med bibehållen effektivitet. Något som lett till nya strategiska och nödvändiga överväganden inom främst tillverkningsindustrin samtidigt som det applåderats av EU i den globala konkurrensen om de tillväxtdrivande jobben. Mindset som Industri 4.0, hantering av BigData, Smart Factory och AI är sådant som kan driva på paradigmskiftet. Enbart inom vår lilla del av den samlade industriella utvecklingen är tempot allt högre, start- och ledtider kortas i syfte att vinna konkurrenskraft. 

Ett arbetssätt som står inför ett större genombrott är att bygga upp fullständiga produktionsenheter i virtuella miljöer – så kallad virtual commissioning – vilket gör det möjligt att testa och simulera funktion och flöden i en vanlig laptop. Fördelarna är stora.

En systemintegratör kan enkelt presentera en hel produktionslinje virtuellt och till och med få ett factory accepetance test godkänt före leverans. Det sänker risker och kostnader samt minskar ledtider och höjer effektiviteten.

I det här sammanhanget är det lätt att se olika behov som vi måste tillfredsställa för att säkerställa svensk produktivitet och konkurrenskraft. Omställningen inom industrin sker snabbt och svenska högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsinstitut måste hänga med. De måste kunna erbjuda relevanta utbildningar där snabba omställningskurser för befintliga personalstyrkor finns som ett komplement till långa, fördjupande högskoleutbildningar.

Även forskningsprojekt inom områden som Industri 4.0, robotisering med mera måste vara snabba och jobba ännu närmare industrin. Perspektiv där resultat presenteras först om fem år innebär att de troligtvis anländer när industrins utveckling och behov redan tagit sig vidare till nya platser. 

Industriföretagen har sin egen utmaning i att se till att vara med i det paradigmskifte som vi är mitt uppe i. Möjligheterna är stora för den som är med på den resa som redan har inletts. Andra kommer snart att se sig lämnade på efterkälken med snabbt växande distanser till konkurrenter med en mer snabbfotad inställning.

För hela det svenska industriklustret gäller det att hänga på och se möjligheterna och med säker hand greppa dem. 
Det handlar om att behålla och utveckla produktivitet, tekniskt kunnande och konkurrenskraft, en gammal paradgren för vårt samhälle.

Tillsammans och tack vare ökad digitalisering och djupare kompetens inom produktionsteknik kan vi bygga svensk konkurrenskraft!

Joacim Lorentsson, vd, KUKA Nordic
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117