Magnus Olofsson, Andreas Rustan och René Pazur med en detalj som visar möjligheterna med den nya linen i Norrköping.

Magnus Olofsson, Andreas Rustan och René Pazur med en detalj som visar möjligheterna med den nya linen i Norrköping. Foto: BE Group.

Dec 21, 2020

En kraftfull investering i hamn i Norrköping


Flera skäl till stålgrossistens stora investering.

BE Group har byggt en unik produktionsanläggning i Norrköping.

Företaget, som från början var en ren stålgrossist, har nu under ganska många år även ägnat sig åt förädling av stålprodukter och successivt breddat den verksamheten.

Med en kraftfull investering vid anläggningen i Norrköping har företaget tagit ytterligare ett steg.

– Vi har investerat i en automatiserad produktionslinje för bearbetning av balk, stång, profiler och rör, berättar vd Magnus Olofsson.

Det var ungefär samtidigt som Magnus Olofsson tog över vd-stolen för drygt två år sedan som planerna på nästa utvecklingssteg började smidas.

– Vid en analys av marknaden; var kunderna finns och hur vi på bästa sätt skulle kunna serva kunderna från en site, stod det ganska snart klart att Norrköping skulle bli platsen för satsningen, säger Olofsson. När hyreskontraktet var säkrat fick jag klartecken av styrelsen för investeringen.

Nu är målet nått.

– Nu har vi centraliserat allting till en plats, konstaterar Olofsson. Kvar i Malmö är nu bara en viss produktion av inläggningsfärdig armering, men det ska också till Norrköping så småningom.

HQ ska vara kvar i Malmö, med funktioner som inköp, sälj för södra Sverige och ekonomi.

Fler incitament

Det finns flera anledningar till den stora investeringen.

– Vi är under press från stålverken som i allt större utsträckning integrerar framåt i värdekedjan och tar kunder direkt. Om vi ska tillföra mer måste vi därför utveckla vår förädling av stålmaterial, säger Olofsson. I framtiden tror jag en större del av vår omsättning kommer att vara den här typen av enklare förarabete innan materialet ska in i nästa steg.

– Dessutom hade vi ett stort behov av att uppdatera vår gamla maskinpark, så en investering var under alla omständigheter nödvändig.

– Att öka graden av automatisering är också viktigt för att öka vår konkurrenskraft, liksom att hänga med i digitaliseringen. Vi måste vara med på den resan annars har vi ingen plats i värdekedjan i framtiden, säger Magnus Olofsson.

Automatiserad process

Således breder nu en stor produktionsenhet ut sig i lokalerna i Norrköping. Samma lokaler som tidigare, men utnyttjade på ett helt nytt sätt, där italienska leverantören Ficep byggt en komplett produktionslina som hanterar alla processer i serie.

– Tanken med linen är att lägga på material i ena änden utifrån lagret där materialet sedan går först till blästring och målning, vidare till kapning och därefter bearbetning som borrning, fräsning, gängning, fasning, ritsning, märkning och vad det kan tänkas vara – utan att man hanterar materialet på vägen, berättar Andreas Rustan, försäljningschef för storkunderna och stationerad i Norrköping sedan 20 år.

– Den nya linjen har ersatt det vi hade tidigare; blästring, målning och kapning i separata enheter.

Han har varit med under tiden som BE Group utvecklat förädlingen av stål i verksamheten.

– På den tiden hade vi en och en halv skärmaskin, minns han. Nu har vi fem skärmaskiner och flera bearbetningsmaskiner, vid sidan om kapning och målning. Och vi hade liknande anläggningar här i Norrköping, i Malmö, Göteborg och Sundsvall. Stora maskiner, mycket lagerhållning, naturligtvis stora kostnader. Centraliseringsprocessen har pågått ett antal år och nu har vi tagit det här stora steget.

– Det är hanteringen av material genom processen som är tidskrävande och komplicerad, fortsätter han. Det alltid är tunga bitar vi hanterar. Därför vinner vi väldigt mycket med automatiseringen.

Med effektivare och mer moderna produktionsmetoder minskar också påverkan på miljön. Det handlar om allt från materialoptimering och minskat spill vid exempelvis kapning, till effektivare energianvändning, bättre arbetsmiljö samt mer kompletta leveranser.

Fler kundsegment

René Pazur, teknisk säljchef på BE Group, tror att den nya anläggningen i Norrköping kommer att generera mer affärer och inte minst affärer från nya områden.

– Våra kunder finns ju i första hand enligt tradition inom tillverknings- och byggindustrin och jag är sä­ker på att vårt nya erbjudande kan att­rahera många nya kunder inom dessa segment. Med de processer vi nu kan erbjuda är industrin en klar målgrupp för tillväxt, säger han.

– De nya maskinerna ger oss möjlighet att borra och fräsa med betydligt snävare toleranser än vi haft möjlighet till tidigare. Industrin kräver naturligtvis snävare toleranser än byggsektorn.

– En stor målsättning med den automatiserade linen har också varit att korta ledtiderna, fortsätter han. Fem-sex lyft har blivit två genom processen och ledtiderna har kunnat kortas. Vi har inte varit igång så länge, så det är fortfarande svårt att mäta utfallet.

Anläggningen startades upp i våras och tanken var att före semestern presentera den för befintliga och presumtiva kunder.

– Men pandemin har gjort att vi inte har kunnat agera som vi önskade.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123