Jan 4, 2017

En flytt utan motstycke - LKAB ökar takten 2017


18 kulturbyggnader flyttas. Nya bostadsområden tar form. I världens näst största kommun fortskrider det världsunika flyttprojektet. 

De rika malmådrorna i LKABs gruvor sträcker sig in under Kiruna och Malmberget. För att kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet. Allt.

Under nästa år tar samhällsomvandlingen fart i både Kiruna och Malmberget. Beslut som tagits i år blir verklighet under 2017.

Sammanlagt flyttas 18 kulturbyggnader. Nya bostadsområden börjar ta form. Familjer flyttar in i nya hus. Många byggnader rivs i områden som påverkas av samhällsomvandlingen. På många håll kommer också markarbeten att pågå med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark.

Det här händer i Kiruna 2017

 • Förberedande infrastrukturarbeten för byggen av bostäder på Luossavaara under våren och försommaren.
 • Bolagshotellet; Hjalmar Lundbohmsgården och delar av Annexet töms inför flytt under januari.
 • I mars startar schakt- och markarbeten runt de kulturbyggnader som ska flyttas.
 • Gamla järnvägsstationen, LKAB:s annex, Järnvägshotellet, Hotell Rallaren, radhusen på Lingonstigen, Gamla Konsum (Tusen Toner) samt Ullspiran gård 6 och 8 rivs vid olika tidpunkter under perioden mars till oktober.
 • Garage från Ullspiran flyttas till Jägarområdet i juni.
 • Byggstart av ny vägsträckning för väg E10.
 • Stenfasad och fönster monteras på nya stadshuset under sommarmånaderna. Det blir tätt för väder och vind i januari.
 • Arbetarbostaden B5 flyttas till Luossavaara tillsammans med tre bläckhornshus under perioden juni – juli.
 • Hjalmar Lundbohmsgården flyttas i fyra delar till Luossavaara under augusti.
 • Bolagshotellet flyttas i tre eller fyra delar till Luossavaara under september.
 • Länsmansbostaden flyttas till nya centrum under oktober.
 • Ingenjörsvillan byggs om till övernattnings- och konferensbyggnad och flyttas till Luossavaara från oktober till november.

Det här händer i Malmberget och Gällivare 2017

 • Byggnation av 62 lägenheter på kvarteret Kommunalhemmet i Gällivare är påbörjat.
 • Markarbeten påbörjas för cirka 450 bostäder på Repisvaara Norra i april.
 • Byggnation av 120 småhus på Repisvaara Mitten påbörjas med första inflyttning våren 2017, beräknas klart 2019.
 • 40 lägenheter på Genvägen i Koskullskulle, byggs åt LKAB Fastigheter. Byggnation påbörjas våren 2017.
 • Byggnation av flerbostadshus på Repisvaara påbörjas hösten 2017. 
 • 22 lägenheter inflyttningsklara under hösten i kvarteret Dansaren i Gällivare.     
 • Flertal byggnader rivs i Malmberget.     
 • Fjärrvärmeledning dras om i Malmberget.     
 • Trädgårdsvägen i Malmberget stängs.     
 • Gång- och cykelväg i Malmberget iordningställs söder om Trädgårdsvägen.     
 • Under augusti månad påbörjas inflyttning till kulturhusen huvuddel 1 i Koskullskulle.     
 • Etapp två flytt av elva kulturbyggnader plus sex uthus flyttas från Malmberget till Koskullskulle.     
 • Byggnation av bostäder på kvarteret Hasseln i Gällivare påbörjas 2017.  

Sweden - Svenska institutets och VisitSwedens officiella youtube-kanal - presenterar det enastående projektet i filmen ovan.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT