Foto: Nynas.

Jan 19, 2021

En av Sveriges största företagsrekonstruktioner avslutas


Efter ny dramatik de senaste veckorna har oljebolaget Nynas nu kommit ut på andra sidan.

Nynas hamnade i en ekonomisk kris i december 2019 och tvingades då ansöka om företagsrekonstruktion för att undvika en hotande konkurs. 

Efter ett antal turer fastställde Södertörns tingsrätt den 30 november 2020 ackordet som en stor majoritet av fordringsägarna hade godkänt, men samma dag som beslutet skulle vinna laga kraft, den 21 december, kom en överklagan från Skatteverket in.

Skatteverket hade en fordran på 9 miljoner kronor för statlig lönegaranti som utbetalats till Nynas under rekonstruktionen. 

”Det är att viktigt att bolag har överlevnadsförmåga och att ackordslikviden helst är säkerställd. Och Skatteverket kände sig inte trygg med den säkerhet som erbjöds och kunde inte se att bolaget av egen kraft skulle generera tillräckligt med pengar för att betala fordran”, säger Ingela Johansson, skatteombud på Skatteverket, till Di.

Sedan dess har Skattemyndighetens fordran betalats, med den inverkan att myndigheten inte har någon återstående rätt att invända mot att det formella offentliga ackordet träder i kraft. Skattemyndigheten har därefter dragit tillbaka sitt överklagande och hovrätten beslutade den 28 december 2020 att skriva av målet. Tingsrättens beslut från den 30 november står därmed fast.

Skatteverkets överklagan försenade emellertid det offentliga ackordet med några veckor, vilket innebar att ackordet nu träder i kraft den 19 januari 2021.

Ingen annan part gjorde några invändningar mot det formella offentliga ackordet och fristen för överklagande har löpt ut.

-Nynas kommer ut ur rekonstruktionen som ett starkare företag med 5-års säkrad finansiering och en stark balansräkning. Tillsammans med våra trogna kunder och leverantörer kommer vi kraftfullt att gå vidare och fortsätta att utveckla vår verksamhet på alla våra globala marknader. Vi är redo att ta tillbaka förlorade marknadsandelar och mer, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT