Foto: Hexatronic.

Aug 1, 2018

Emtelle har återtagit stämning av Hexatronic


Stämningen avsåg patentintrång rörande blåsfiberprodukter.

Hexatronic har mottagit en skrivelse från the High Court of New Zealand att Emtelle Ltd återtagit och avslutat sin stämning av Hexatronic New Zealand Limited och Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB avseende påstått patentintrång i Nya Zeeland. Stämningen vilken kommunicerades 8 juli 2016 avsåg blåsfiber.

Utöver ovan återtagen stämning har Emtelle vid ytterligare två tillfällen stämt Hexatronic avseende blåsfiberprodukter.

Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. avseende ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende blåsfiberprodukter. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017 där domstolen fattade beslut i tvisten till Hexatronics fördel.

Emtelle har, som kommunicerades 12 juni 2018, och senare bekräftades 14 juni 2018, även stämt Hexatronic UK Ltd., Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB och Hexatronic Group AB avseende påstått patentintrång inom blåsfiberprodukter i Storbritannien. Hexatronic har bestridit kravet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT