Deutsche Messes Head of Guest and Partner Events Stefanie Mäckler och EMO Hannovers Managing Director Christoph Miller flankeras av till vänster Heikki Takanen, Ekets X Uppåkra och Johnny Prydz, ABENE Machine, vid presskonferensen på Hotell Kung Carl, Stockholm, i början av maj.

Sep 20, 2017

En av världens största mässor för tillverkande industri


EMO i Hannover drar igång idag. Därför bör du vara där: svenska maskintillverkaren Abene Machine och svenska underleverantören Ekets X Uppåkra berättar.

Efter fyra år är EMO tillbaka i Hannover 18-23 september. Den gigantiska mässan arrangeras som bekant varannat år och arrangemanget delas mellan Hannover och Milano enligt principen två gånger i Hannover, en i Milano i ett rullande schema.

Det har talats om att EMO ska förläggas till Hannover permanent, men avtal finns med Milano till 2027.

Det var 2013 som mässan senast arrangerades i Hannover med 1 990 utställare och årets event ser ut att locka betydligt fler. I april var redan 2 131 företag från hela världen anmälda.

– Hannover fortsätter alltså att vara "the absolute hot spot" för internationella experter inom metallbearbetning, säger Christoph Miller, Managing Director för EMO Hannover.

Som stöd för detta, har Christoph Miller statistik som visar att den globala verktygsmaskinhandeln ökar kraftigt efter en EMO Hannover-mässa.

För svenska företag är Tyskland en viktig exportmarknad, den andra viktigaste i världen efter USA, och vi importerar också stora volymer i maskiner och verktyg från Tyskland som är vår klart största leverantör på det området, med 29,6 procent förra året. Därför är det kanske inte så konstigt att de svenska besökarna till EMO Hannover också blir stadigt fler. Senast det begav sig i Hannover var 3 730 svenska besökare på plats. De samsades med totalt 142 000 besökare från 110 länder.

Antalet utställande svenska företag ökar också. Drygt 40 av de totalt runt 2 000 utställande företagen kommer från Sverige.

När EMO Hannover presenterade årets mässa vid en presskonferens i maj fanns både utställare och besökare representerade; En av landets få kvarvarande maskintillverkare ABENE Machine, och företagsgruppen Ekets X Uppåkra.

ABENEs försäljningschef Johnny Prydz sitter också som vice ordförande i MTAS (Machine & Tool Association of Sweden), så han har en viss erfarenhet av att arrangera mässor.
– EMO är dock något helt annat, säger Prydz. När jag första gången besökte EMO 1985 var det en chock att se denna enorma mässa och jag undrade hur en kund på en eller två dagar kunde ta in all denna information.

– För oss var det i alla fall ett riktigt lyckat steg att delta på mässan. EMO är en av de allra viktigaste plattformarna för oss.

Johhny Prydz berättar om hur företaget en gång bildades, då innovatören Elias Napoleon Eklund 1938 byggde två maskiner åt en vän. Redan fyra år senare serietillverkades maskiner på AB E.N. Eklunds Mekaniska Verkstad. Första året byggdes 42 maskiner. Till dags dato har företaget levererat runt 8 000 maskiner. Sedan starten i Stockholm har ABENEså småningom hamnat i Valdemarsvik och arbetsstyrkan har desutom vuxit från en till 220.

Idag tillverkar ABENE uteslutande fräsmaskiner, vars konstruktion gör det möjligt att i en uppspänning bearbeta materialet både horisontellt och vertikalt.
– Vår främsta marknad är exportmarknaden. 2016 levererade vi 98,4 procent av vår tillverkning utomlands.
– Därför är det oerhört viktigt för oss att marknadsföra företaget och våra produkter på internationella plattformar, där vi kan träffa våra potentiella kunder. Att arrangera ett öppet hus och förvänta oss att kunder kommer från hela världen är omöjligt. Då är EMO en lösning. Där kommer berget till Moses.

– Jag kan spara kanske 20 internationella affärsresor genom att ställa ut på EMO.
– Men det är inte bara försäljningssiffrorna som mår bra av att delta på EMO. Det är också en väldigt viktig mötesplats.

Heikki Takanen är vd för Uppåkra Mekaniska och dessutom styrelseordförande i både Uppåkra och Ekets, som tillsammans går under namnet Ekets X Uppåkra.
– De två företagen gick ihop så sent som i januari 2016, berättade Takanen och beskrev de bägge företagens olika kompetenser och den helhet de tillsammans bildar och den breda tjänst kunderna kan erbjudas.

Ekets X Uppåkra är ett av de största företagen i norra Europa inom skärande bearbetning. Med 340 anställda och 160 CNC-maskiner bearbetas dagligen runt 45 000 kilo metall i företagets anläggningar.

– Vi åker inte till EMO för att uppleva Big Bang, utan betraktar den industriella revolutionen snarast som utvecklande än exploderande , säger Takanen.
– Däremot är mässan viktig för att få en effektiv granskning av teknik, utvecklingstrender, att få nya idéer och intryck och dessutom få en kvittens på att man sysslar med rätt saker.
– EMO är också en viktig mötesplats för att få erfarenhetsutbyte med kollegor i branschen och inte minst underhålla sina kontaktnät och skapa nya kontakter.
– Dessutom är mässan ett ypperligt tillfälle för teambuilding. Vi är omkring 15 personer från företaget på mässan i höst.
– Jag anser också att EMO Hannover har en viktig roll i att motivera och stimulera utveckling och innovation.

Heikki Takanen berör också konferensprogrammet, inte ämnen utan snarare som form.

– Tyvärr hinner man inte i någon utsträckning delta i konferenser, eftersom huvudsyftet är att träffa leverantörerna på mässgolvet. Det är ett problem eftersom det oftast är väldigt bra och viktig information som förmedlas i dessa konferenser och föredrag.

EMO Hannover är en av världens största mässor för tillverkande industri. Vi har den väldigt nära oss och årets mässa lovar väldigt mycket. EMOLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT