Apr 26, 2016

Emag: Genombrott för lasersvetsning inom fordonsindustrin


Smarta produktionslösningar i tyska EMAGs tappning innebär färre komponenter, lättare konstruktioner, snabbare produktion och lägre produktionskostnader.

ELC 250 DUO Laser Cell är en högeffektiv maskin för storskalig lasersvetsning av fordonskomponenter som klarar allt detta.  

Lasersvetsning är det moderna sättet att sammanfoga komponenter i en fordonskonstruktion – även komponenter av olika material. Emag levererar kundanpassade produktionslösningar för lasersvetsning av komponenter till drivlinor, differentialväxlar, kamaxlar, styraxlar och andra fordonskomponenter.

– Vi introducerade lasersvetsmaskiner för flera år sedan men det är först nu som intresset tagit riktig fart. Fordonsindustrin har i många år haft krav på sig att minimera vikt och samtidigt höja prestandan på ingående komponenter – med denna teknik så når man framgång, säger Tony Jansson, försäljningschef Emag Sverige i Köping.

Ett bra exempel på hur det fungerar i praktiken är sammanfogning av kronhjul i härdat stål med ett differentialhus i gjutjärn. En differentialväxel med svetsade komponenter för en personbil väger 0,6 till 1,2 kg mindre än en differential där komponenterna fixerats med skruvar.

Kronhjulet svetsas samman med differentialhuset.

Viktminskningen uppnås genom att ett antal insatskomponenter kan elimineras. Därmed blir produktionsprocessen inte bara billigare utan även snabbare eftersom arbetsmomenten blir färre.

Tony Jansson berättar att produktionen av lasermaskiner hos Emag i Tyskland har ökat med närmare 30 procent per år de senaste åren. Som ett led i kundservicen erbjuds testbearbetningar. Företaget har maskinutrustning och ett eget laboratorium som är avsett för detta.

– För närvarande har vi har många förfrågningar, flera pågående kundprojekt med testbearbetningar och flera offerter ute, säger han.

ELC 250 DUO Laser Cell är utvecklad och tillverkad av EMAG Automation. Ett 20-tal kompletta system för sammanfogning och svetsning av differentialväxellådor har redan levererats – skräddarsydda för varje kunds krav på automatisering, flexibilitet och processlayout.

– Vi tillverkar lasersvetsmaskiner men det är framför allt som utvecklare av kompletta tillverkningssystem som vi nått framgång på marknaden, säger Dr Andreas Mootz, VD för EMAG Automation GmbH.

I utvecklingen av svetsmaskinerna har Emag hämtat de bästa designlösningarna från gruppens övriga bearbetningsmaskiner. ELC 250 DUO Laser Cell är utrustad med dubbla bearbetningszoner och dubbla pickup-spindlar. Med dubbla pickup-spindlar kan in- och utmatning av arbetsstycken ske under cykeltiden, ställtiderna minimeras.

En annan fördel är att fasta fokuslinser kan användas eftersom det är arbetsstycket som rör sig. Ur säkerhetssynpunkt är detta att föredra eftersom laserstrålen alltid är riktad in i maskinen. Med fasta linser behöver injustering av laserhuvudet och övriga manöverinställningar bara utföras en gång. Detta tillförsäkrar hög repeterbarhet.

Det optiska systemet är extremt enkelt men ändå robust. I ELC 250 DUO Laser Cell behövs bara en laserkälla – en stråldeflektor används för att växla lasern mellan de fokuserande linserna i de två olika svetszonerna. Därmed optimeras användningen av lasern samtidigt som maskinen blir lättservad.

Rena linser och rena svetszoner är avgörande för slutresultatet. Via ett munstycke som omsluter laserstrålen tillförs skyddsgas som skyddar både komponenterna och linserna från smuts.

ELC 250 DUO Laser Cell kan, precis som Emags övriga bearbetningsmaskiner, kompletteras med logistik- och automationslösningar, testutrustningar, inspännanordningar, system för rengöring av komponenter, etc. För ELC 250-maskinerna kan kunderna även fritt välja den laser som bäst passar varje process.        

Toppbild: Andreas Mootz, vd för EMAG.

Foto: EMAG.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT