I gula västar Eivind Ottoson, vice vd och ägare till Elpro, Karl-Johan Karlsson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Marcus Lerander, vd TB-Gruppen, tillsammans med Thomas Johansson, VD Elpro, och Elpros samlade personalstyrka i samband med första spadtaget. Foto: Elpro.

Mar 15, 2019

Spaden i backen för Elpros stora satsning


Större lokaler och en rad nyrekryteringar på gång för att kunna tillgodose efterfrågan.

Det är mycket på gång på Elpro i Alingsås AB för tillfället. Bra tryck i produktionen, en rad nyrekryteringar på gång och mot slutet av året planerar man flytta in i nya anläggningen på Tokebacka Industriområde längs med E20. 

Elpro har expanderat kraftigt de senaste tre åren med en ökning av omsättningen från 26 till 40 MSEK. Antalet anställda ökade från 13 till 20 under åren 2015-2018. För att möta den ökade efterfrågan har behovet av nya lokaler successivt vuxit fram. 

– 2017 invigde vi nybyggda lokaler, då vi gick från 1200 till 1500 kvm i vår befintliga anläggning på Sävelund och på bara drygt ett år var vi redan trångbodda, varför satsningen på de nya lokalerna var en nödvändighet för att möta marknadens behov, säger Eivind Ottoson, vice vd och ägare till Elpro.

Det var strålande februarisol när det första spadtaget togs till Elpros nya anläggning på Tokebacka strax norr om infarten till Alingsås. På plats att förrätta det symboliska ”grävandet” fanns Karl-Johan Karlsson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Marcus Lerander, vd TB-Gruppen, samt Eivind Ottoson.

– Det här är en milstolpe för oss på Elpro och för mig personligen, säger Eivind.

– Vi måste växa för att kunna möta kundernas krav och genom att den nya anläggningen får vi tillgång till ytor som är helt anpassade efter våra behov. Vi har dessutom option på ytterligare mark, vilket ger oss möjlighet att växa på sikt, tillägger Thomas Johansson som sedan årsskiftet är vd för Elpro och med det uttalade uppdraget att fokusera på tillväxt och framtida affärsutveckling.

Den nya anläggningen är på totalt 3400 kvm, fördelade på 2900 kvm produktionsyta och 500 kvm för kontor och gemensamhetsutrymmen.

Karl-Johan Karlsson framhöll kommunens snabba handläggning och det goda samarbetet med såväl TB-gruppen som Elpro för att få fart på byggandet och därmed skapa möjligheter för näringslivets tillväxt, vilket genererar nya arbetstillfällen för kommunen.

Även byggherren – i detta fall Marcus Lerander, vd TB-gruppen – prisade kommunen och lyfte fram det goda samarbetet med Elpro. Och vad gäller tidsplanen är han inte det minsta orolig.

– Anläggningen kommer att stå klar i god tid innan årsskiftet!

På plats att bevittna tillställningen fanns ett 50-tal personer – Elpros samlade personalstyrka, folk från TB-koncernen, underentreprenörer samt press/media. Efter väl förrättat värv bjöds de församlade på kaffe och tårta…

Från och med årsskiftet tog Thomas Johansson, till vänster, över som VD medan ägaren och tidigare vd Eivind Ottoson blev vice VD. Tanken är att Eivind ska få mer tid över till att fokusera på såväl befintliga som potentiella kunder och Thomas å sin sida ska fokusera på tillväxt och framtida affärsutveckling. 

Företaget Elpro startade 1993 men redan i mitten av 1960-talet lade Carl-Otto Ottoson grunden till dagens verksamhet. Elpro är fortfarande i familjen Ottosons ägo med Eivind Ottoson som vice vd och sonen Jesper Ottoson som konstruktionsansvarig. Elpro utvecklar, konstruerar och tillverkar automationsutrustning till skandinaviska industriföretag samt system för styrning av infrastruktur.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT