Sep 22, 2016

Elmia Subcontractor arrangerar samlingsmonter för underleverantörer i Tyskland


Sveriges största industrievent gör gemensam sak med leverantörsindustrin för att stötta företagens internationalisering. I april 2017 är det premiär för samlingsmonter i Elmia Subcontractors regi i Hannover.

Nu kommer resultatet av det samarbete som Elmia Subcontractor och den tyska underleverantörsmässan Industrial Supply (Hannover Messe) inledde 2015 i syfte att bredda underleverantörernas internationella marknader. Ett tiotal svenska leverantörer ställer ut tillsammans i Hannover i april. Ett av dem är Makeni, leverantör till fordonstillverkare över hela världen.
– Det är dags för oss med en etablering i Tyskland. Och Subcontractors koncept med en svensk samlingsmonter är väldigt smart, både med tanke på kostnad, synlighet på mässan och det utbyte man har av varandra, säger Per-Olof Axelsson, vd Makeni.

För att leverantörsindustrin ska stå bättre rustad inför framtiden är internationalisering i många fall ett måste.

– Jag ser satsningen som en del i arbetet att stärka den svenska industrins varumärke internationellt. Vi ger de svenska leverantörerna ett konkret stöd i sitt arbete att vidga sina marknader och skapa förutsättningar för sina affärer, säger Karla Eklund, mässansvarig Elmia Subcontractor.

Hela satsningen sker i nära samarbete med de utställande leverantörerna och stöds av flera branschföreningar.

– De undersökningar som vi har gjort bland våra medlemsföretag visar att ett deltagande på mässa i Tyskland ger väldigt bra utdelning. Här pratar vi dessutom om en stor monter som framhåller Sverige, som har ett gott renommé. Det ger ett helt annat genomslag, säger Fredrik Sidahl, vd FKG.

– Jag tycker att det här är ett jättebra förstasteg för många att ta sig ut på en internationell marknad. Det är stora mässor internationellt och mycket att tänka på. Att inte vara ensam är jättebra, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.

För mer information kontakta Karla Eklund, mässansvarig, tel: 036-15 22 61

Foto: Svensk Verkstad
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT