Aventics EV 12. Foto: Aventics.

Feb 11, 2019

Elektropneumatisk tryckregulator för optimal kontroll


Aldrig tidigare har tryckreglering med så höga flöden varit enklare att kontrollera.

 

Med ett flöde på hela 6500 l/min erbjuder E/P-omvandlaren, EV12, helt nya möjligheter. E/P-omvandlaren kan användas fristående, blockmonterad med flera E/P eller ihopmonterad med luftberedningsenheterna från AS-serien och kan fås med I/O-link för framtidens industri.

Spektrat för tryckregleringsapplikationer sträcker sig från extremt snabba ändringar av börvärdet till att säkerställa ett konstant tryck, och till finjusteringar med exakt noggrannhet.

En elektropneumatisk tryckregulator omvandlar en angiven elektrisk signal till ett motsvarande pneumatiskt tryck. Två sensorer, vilka är integrerade i E/P-omvandlaren, mäter utgående tryck och skickar en signal tillbaka till styrenheten. Därigenom får man en självkontrollerande enhet som är pålitlig oavsett störningar i pneumatiska flödet eller variationer av trycket.

EV12 – perfekt i kombination med AS-serien
Aventics nya elektropneumatiska tryckregulator EV12 ger användarna frihet att utforma moderna pneumatiska lösningar.

  • EV12 gör det möjligt att montera ihop E/P-omvandlaren med AS3-serien, Aventics luftberedningsenheter. Dessutom kan flödesriktningen väljas.
  • Via display ändra och visa värden och parametrar direkt på plats.
  • EV12 erbjuder många anslutningsalternativ: analoga signaler, IO-Link eller I/O-moduler i Aventics fältbussystem AES.
  • Fjärrinställning möjliggör reglering av trycket och anpassning till snabba förändringar i processen. Elektriska tryckregulatorer är tryckstabila vid förhöjd last.
  • Repeternoggrannhet mindre än 50 mbar och en hysteres mindre än 65 mbar. Flöde 6500 l/min.
  • Sänka energikostnaderna genom att endast tillåta det tryck som applikationen kräver.Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT