Jonas Samuelsson. Foto: Electrolux.

Oct 25, 2019

Electrolux ökar försäljningen


Oförändrade marknadsutsikter.

Vitvaruföretaget Electrolux redovisar ett rörelseresultat om 1.189 miljoner kronor (1.756). Omsättningen uppgick till 32.520 miljoner kronor (30.444).

Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om 412 miljoner kronor kopplade till omstruktureringskostnader för globala effektiviseringsåtgärder och outsourcingprojekt, återvunnen försäljningsskatt i Brasilien och en förlikning i USA.  

I effektiviseringsåtgärder ingår avsikten att knoppa av affärsområdet ”Professionella produkter”, något som väntas ge årliga besparingar på 500 miljoner kronor från och med 2022.  

Marknadsutsikterna i volym för helåret 2019 lämnas oförändrade. I Europa, Latinamerika och Sydostasien bedöms marknadsutsikterna vara ”något positiva” medan Nordamerika och Australien bedöms ”något negativa”.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT