Foto: Hybricon.

Aug 28, 2017

Elbusstillverkaren ökar förlusten


Det försämrade resultatet beror till stor del på avsaknaden av order.

Elbusstillverkaren Hybricon Bus Systems AB (publ) levererar delårsrapport för andra kvartalet.

  • Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 1 677 (kSEK 24 163)
  • Kvartalets rörelseresultat uppgick till kSEK –9 838 (kSEK -3 714) och periodens resultat uppgick till kSEK –9 882 (kSEK -3 797).

Nettoomsättningen kommer i huvudsak av serviceintäkter från befintlig levererad order. På grund av uppgradering av hjulmotorer under perioden så har serviceintäkterna minskat.

För perioden januari-juni uppgick rörelsekostnaderna till kSEK 24 236 (kSEK 45 171). Kostnaderna består huvudsakligen av direkta materialkostnader om kSEK 10 108 (kSEK 26 883), övriga externa kostnader om kSEK 5 761 (kSEK 5 399) och personalkostnader om kSEK 5 029 (kSEK 11 193) samt värdeminskning enligt plan om kSEK 3 338 (kSEK 1 696).

Den relativt höga materialkostnaden är till följd av kvalitetsbrister med hjulmotorer som skall uppgraderas. Totalt har uppgraderingen av hjulmotorerna belastat resultatet med kSEK 4 869, fördelat på minskade serviceintäkter om kSEK 1 323 och ökade direkta materialkostnader samt kostnader för inhyrd monteringspersonal för motorbyte om kSEK 3 546.

Övriga externa kostnader samt lönekostnader har minskat, vilket följer det besparingsprogram som bolaget har för att minska de egna kostnaderna och köpa in produktionskapacitet från underleverantörer vid behov.

Det försämrade resultatet jämfört med föregående år beror till stor del på avsaknaden av order.

Hybricon jobbar intensivt med försäljning och styrelsen arbetar samtidigt aktivt med att identifiera lämpliga finansieringsalternativ för att brygga likviditeten vid avsaknaden av framtida order, skriver bolaget i rapporten.

I april blev det klart att nyemissionen fulltecknades. Inklusive teckningsåtagande (exklusive garantiåtagande) tecknades företrädesemissionen till cirka 34,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 97 procent. Genom företrädesemissionen har Hybricon tillförts cirka 25,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka 6,3 MSEK samt kvittning av lån från huvudägare om 4 MSEK.

-Emissionpengarna kommer att användas till ökade marknadsaktiviteter samt till en ökad produktutveckling, säger bolagets vd Johan Suup.

- Bussmarknaden skiljer sig i många avseenden från personbilsmarknaden då våra kunder tittar på en rad andra parametrar än vad privatpersoner gör. Våra kunder ställer höga krav på funktion, kapacitet, drift och servicekostnad. Hybricons bussar ligger i absoluta toppskiktet inom dessa parametrar och det mer än väl. Till en konkurrenskraftig totalkostnad kan vi leverera ljudlösa ultrasnabbladdade bussar med hög verkningsgrad, vilket gör att min övertygelse står fast – vi kommer se Hybricons bussar i andra städer än Umeå under överskådlig framtid, skriver vd Johan Suup i rapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT