Johan Suup. Foto: Svensk Verkstad/Charlotta Hörnqvist.

Nov 13, 2017

Elbussuppstickaren minskar förlusten


Med kapade kostnader, förbättrade finanser och en ny produkt laddar vd för att förse den nordiska bussflottan med eldrivet.

Elbusstillverkaren Hybricon presenterar på måndagen sin delårsrapport som visar minskade intäkter men även rejält minskad förlust. Rörelseintäkterna uppgick till kSEK 644 (kSEK 4 814) för tredje kvartalet och rörelseresultat förbättrades till kSEK -5 211 (kSEK -25 789). Kvartalets resultat uppgick till kSEK -5 211 (kSEK -25 870).

Under kvartalet har stort fokus legat på att säkerställa bolagets finansieringsbehov och i oktober meddelade företaget om dels ett lån från Umeå Kommunföretag (UKF) om 12 miljoner kronor, dels ett lån om 4 miljoner kronor från ägarna bakom före detta Remod Invest AB.

"Under kvartalet har vi även arbetat vidare med de omstruktureringar som pågått det senaste året, vilket har lett till ett nytt kostnadsläge. Genom att omfördela våra resurser har vi kunnat kapa ytterligare fasta kostnader, för att istället använda det frigjorda kapitalet till produktutveckling och marknadsaktiviteter," förklarar företagets vd Johan Suup.

"Under årets tredje kvartal har Hybricon fortsatt utvecklingen av den ultrasnabbladdade låggolvbuss som beräknas vara färdigkonstruerad kring årsskiftet. En marknadsundersökning visar att en väsentlig del av den nordiska bussflottan kommer att bytas ut under perioden 2019-2021 och många operatörer köper in låggolvbussar, vilket medför att vi ser med tillförsikt på framtiden," säger Johan Suup.

Hybricon har som ambition att ligga i absolut framkant när det gäller utvecklingen av eldriven kollektivtrafik.

"Vi har under kvartalet haft ett flertal intressenter på besök till vår anläggning i Holmsund, Umeå, som vill testa våra elbussar," säger Johan Suup.
 • May 18, 2021

  Autoliv bygger ny rattfabrik

  Nyheter Bilsäkerhetsföretaget tillverkar 20 miljoner rattar årligen och satsar på toppmoderna tillverkningsprocesser.
  404
 • May 18, 2021

  LKAB överklagar EU-beslut

  Nyheter EU-beslutet gynnar producenter med stora koldioxidutsläpp, menar gruvföretaget.
  85
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT