Foto: Hybricon.

Oct 18, 2017

Elbusstillverkaren löser finansiering tills order rullar in


Nu satsar Umeå Kommunföretag i bolaget.


Elbusstillverkaren Hybricon meddelar att bolaget erhåller lån om 12 MSEK från Umeå Kommunföretag (UKF,) mot pant och företagsinteckning som säkerhet. Lånet är en av de åtgärder Hybricon säkerställt för att brygga finansieringen fram till att Hybricon vinner order. Bolaget arbetar vidare med ytterligare finansieringslösningar. 

– Det är mycket glädjande att Umeå Kommunföretag ökar sitt engagemang och nu väljer att investera i Hybricon. Det skapar en trygghet för bägge parter samtidigt som det sänder positiva signaler till bussmarknaden; att vi står stadigare och är redo för nästa order, säger Hybricons vd Johan Suup.

Lånet enligt avtal löper fram till 1 april 2021 med marknadsmässig ränta och betalas ut till Hybricon med 2 MSEK per månad i sex månader med start november 2017. Ränta erläggs med start 1 april 2019. Lånet förfaller i sin helhet till betalning 1 april 2021.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT