Foto: Hybricon.

Sep 2, 2016

Elbusstillverkaren i skamvrån på börsen


Elbusstillverkaren Hybricon flyttas nu till Aktietorgets observationslista. Skälet är ett flertal brister i företagets informationsgivning.

Det uppger Aktietorget i ett pressmeddelande.

Med anledning av att bolaget vid upprepade tillfällen har informerat aktiemarknaden på ett bristfälligt sätt och därigenom, enligt AktieTorgets bedömning, har lämnat felaktig och/eller ofullständig information till marknaden har AktieTorget beslutat att handeln i bolagets aktie tillsvidare ska ske på AktieTorgets observationslista.

Bristerna är enligt pressmeddelande flera. Ett exempel ges:

Vid granskningen av företrädesemissionen för 2016 har det framkommit att bolaget har beslutat om en kvittning av betydande belopp samt en riktad emission utan att meddela marknaden om detta.

Mot bakgrund av den bristfälliga informationsgivningen har AktieTorget påtalat att bolaget måste komplettera sin information till aktiemarknaden. AktieTorget har till bolaget förtydligat vilken kompletterande information som behöver offentliggöras.

Hybricon kommenterar följande i ett pressmeddelande:

"Styrelsen och VD arbetar skyndsamt med att besvara AktieTorget alla frågor med ambitionen att vi därmed snarast kan bli avförda från observationslistan.

– Bolaget kommer att delge marknaden ytterligare information när sådan finns säger Fredrik Jonsson, vd för Hybricon."

Foto: Hybricon.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT