Johan Suup. Foto: Svensk Verkstad/Charlotta Hörnqvist.

Jan 15, 2019

Elbusstillverkaren Hybricon slutför förvärvet av Seavea Service


Flyttar in i serviceföretagets lokaler som har ett strategiskt läge.

Umeåbaserade elbusstillverkaren Hybricon fullföljde i förra veckan övertagandet av inkråmet i Seavea Service AB. Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende service och underhåll gentemot kunder, samtidigt som den förvärvade rörelsens befintliga årliga omsättning om cirka 10 Mkr och kassaflöde tillförs Hybricon.

Hybricon arbetar nu med att anpassa Seavea Services tidigare lokaler till Hybricons verksamhet. Fastighetsägaren har lämnat positivt besked om lokalanpassning vilket innebär att Hybricon har för avsikt att flytta till denna lokal som ligger strategisk nära Umeå kollektivtrafikdepå.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT