Nov 25, 2016

Elbusstillverkaren Hybricon behöver mer kapital


Bolagets styrelse har beslutat genomföra en företrädesemission på 30-35 miljoner kronor för att säkra bolagets finansiella situation fram tills nya order och nästa produktionsfas kan inledas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Huvudägaren ReMoD Invest AB – som före emissionen äger 38,2 procent av rösterna och kapitalet – har förbundit sig att fullt ut teckna sin andel, för att därigenom försvara sitt ägande. Vidare stöder huvudägaren, ReMoD Invest AB, Hybricon finansiellt tills emissionen är genomförd genom att ställa ut ett så kallat brygglån med en ram upp till åtta miljoner kronor. Ifrågavarande brygglån kommer att kvittas mot aktier i den kommande företrädesemissionen.

Hybricons styrelseordförande Torstein Bratvold kommenterar:

- Att Hybricon har stabila och långsiktiga aktieägare som vill vara med att göra skillnad för miljön känns tryggt.

Styrelsen har även gett vd i uppdrag att undersöka möjligheterna av kompletterande finansiering, för att säkerställa likviditeten över kalenderåret 2017. Hybricons vd Fredrik Jonsson kommenterar:

- Tack vare en stark huvudägare har vi goda möjligheter att arbeta med alternativ finansiering, säger Fredrik Jonsson.

Teckningskurs och övriga villkor är ännu inte fastställda utan styrelsen ska återkomma med det snarast. Den beräknade teckningstiden är emellertid från slutet av februari till början av mars 2017.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT