Volvo 7900 Electric Articulated

Volvo 7900 Electric Articulated. Foto: Volvo.

Jun 15, 2020

Elbussorder till Volvo


49 eldrivna högkapacitetsbussar till Jönköping.

Vy Buss AB beställde tidigare i år 49 eldrivna högkapacitetsbussar av modellen Volvo 7900 Electric Articulated. De nya bussarna, som planeras att sättas i trafik i Jönköping sommaren 2021 ingår i stadens framtidssatsning på kollektivtrafiken.

-Genom sitt engagemang för att göra kollektivtrafiken attraktivare, effektivare och mer tillgänglig genom väldesignade, tysta och utsläppsfria högkapacitetsbussar visar Jönköping hur stadstrafiken kan ställas om i hållbar riktning. Detta kommer att bli än mer viktigt för att locka tillbaka och attrahera nya resenärer efter Covid-19 pandemin. Elektromobilitet öppnar också upp nya möjligheter för stadsplanering framöver. Vi är naturligtvis oerhört stolta över att vi kan vara med och driva denna utveckling i Jönköping och i andra städer, säger Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar.

De 49 eldrivna bussarna är av modellen Volvo 7900 Electric Articulated och har plats för upp till 120 resenärer och med en ökad frekvens kommer bussarna ingå i ett system som ökar kapacitet och enkelhet för passagerarna. Högkapacitetsbussarna är utformade för kombinera ett snabbt och effektivt passagerarflöde med hög komfort och funktion.

De är också förberedda för automatisk reglering av maximal hastighet inom avgränsade områden, genom så kallad Zone Management. En viktig funktion för bussar som går i trafik i närheten av skolor, sjukhus och i andra områden där många oskyddade trafikanter rör sig.

Volvo Bussar är återigen en av de viktigaste fordonsleverantörerna till staden Curitibas transportsystem. Under 2020 har Volvo Bussar levererat sex dubbelledade bussar, 13 ledbussar och 21 konventionella bussar till staden.

”Vi är tillbaka i en ledande position när det gäller dubbelledade bussar i såväl staden som på marknaden. Vi har dessutom betydande leveranser inom hela HD-fordonssegmentet, som även omfattar ledbussar och konventionella bussar”, säger Fabiano Todeschini, vd för Volvo Bussar Latinamerika.

Curitiba i Brasilien anses ha skapat BRT-konceptet (Bus Rapid Transit) för lokaltrafik. Systemet omfattar bussar som körs i särskilda körfält eller busskorridorer. Vid ombordstigning är bussens golvnivå i höjd med hållplatsen och biljetterna förbetalda – allt för att möjliggöra en snabbare och smidigare pendling.

Systemet utvecklades i staden under 1970-talet och har sedan dess inspirerat kollektivtrafiken i många andra städer runtom i världen, framförallt i Latinamerika. I början av förra decenniet begränsade ett stort antal faktorer förnyelsen av fordonsflottan, men trenden har förändrats under de senaste åren. 

”Vi har deltagit som partner sedan starten av BRT och är mycket nöjda med att staden återigen har börjat investera i nya bussar med hög säkerhet och kvalitet”, säger Paulo Arabian, Bus Commercial Director för Volvo Bussar i Brasilien.

I dag transporterar Curitibas kollektivtrafiksystem 1,23 miljoner passagerare och kör fler än 14 100 turer varje dag. Stadens 1 250 bussar trafikerar 254 busslinjer och kör i genomsnitt 273 000 kilometer.

Volvo kommer att leverera dubbelledade B340M-bussar, ledade B340M-bussar och konventionella bussar till Curitiba. De tyngre fordonen är bland annat utrustade med elektroniska skivbromssystem och ABS, elektronisk accelerationskontroll och automatiska luftfjädringssystem.

”Vi är mycket stolta över att ha skapat världens första kommersiellt lönsamma dubbelledade buss, som hjälper till att konsolidera BRT i Curitiba och senare även kollektivtrafiken i andra städer”, säger Fabiano Todeschini.

Volvos bussar är även förberedda för installation av automatisk hastighetskontroll, sk Zone Management. Systemet använder GPS-data för att automatiskt begränsa bussens hastighet i kritiska områden, till exempel inom terminalområden eller i närheten av skolor och sjukhus. När den nya tekniken implementerades i den norra delen av Curitiba under 2018 ökade trafiksäkerheten märkbart och olyckorna med BRT-bussar minskade med 50 procent jämfört med föregående år.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT