Aug 7, 2017

Efter nationellt dieselforum i Tyskland: Volkswagen erbjuder inbyten


- Genom att göra det mer attraktivt med inbyte, ger vi våra kunder större anledning till att byta till ett modernare, miljövänligare fordon, säger Matthias Müller, koncernchef Volkswagen AG.

Tillsammans med Tysklands förbundsländer, delstatsregeringar och kommuner samt en rad andra tyska biltillverkare, inleder Volkswagen ett omfattande arbete för att på kort tid minska utsläppen av kväveoxider. Detta är ett resultat av ett nationellt dieselforum där tyska politiska ledare och bilindustrins ledare i veckan möttes i Berlin för att diskutera hur luftföroreningarna i städerna kan minskas.

En viktig del i det åtgärdspaket som nu presenterats för detta, är att främja inbyte av dieselmodellerna Euro 1 - Euro 4 genom att ge ökade incitament till kunderna för inbyte till andra modeller. Detta gäller för samtliga av koncernens varumärken. Samtidigt kommer mjukvaruuppdateringen för Euro 5 och vissa av Euro 6s dieseldrivna fordon nu att bli tillgänglig i hela Europa, och inte bara i Tyskland.

- Genom att göra det mer attraktivt med inbyte, ger vi våra kunder större anledning till att byta till ett modernare, miljövänligare fordon som drivs av en förbränningsmotor eller en alternativ drivteknik, säger Matthias Müller, koncernchef Volkswagen AG.

- De nya incitamenten kan införas på kort tid och kommer att ge en både snabb, kvantifierbar och långvarig minskande effekt på utsläppen av kväveoxider. Detta kommer i sin tur leda till en avsevärd förbättring av luftkvaliteten.

De exakta formerna för hur de nya incitamenten kommer att se ut håller för närvarande på att utarbetas av koncernens varumärken Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche och Volkswagen Commercial Vehicles, och kommer att kunna erbjudas kunderna inom kort.

Mjukvaruuppdatering görs tillgänglig för hela Europa

För att minska utsläppsnivåerna av kväveoxider, kommer Volkswagen-koncernen sammantaget att genomföra mjukvaruuppdateringar på totalt cirka fyra miljoner Euro 5- och vissa Euro 6 dieselbilar i Tyskland. I denna siffra ingår de cirka 2,5 miljoner fordon som berörts av dieselfrågan sedan tidigare. Av dessa fordon har fler än 70 procent redan åtgärdats.

Volkswagen Group kommer även att erbjuda dieselkunder i hela Europa att genomföra mjukvaruuppdateringen. Som ett resultat av detta kommer kväveoxidutsläppen från de Euro 5 och vissa av Euro 6s dieselfordon som idag finns på marknaden, att kunna minskas med i genomsnitt 25-30 procent.

Volkswagen-koncernen kommer utöver detta att bidra till den "hållbara mobilitetsfond för städer" totalt 500 miljoner euro som ska upprättas som en del i åtgärdspaketet. Den tyska bilindustrin och den federala regeringen i Tyskland kommer att bidra med 250 miljoner euro vardera per år. Volkswagenkoncernens bidrag till fonden kommer att spegla koncernens marknadsandel i Tyskland och Volkswagens bidrag kommer därmed att utgöra en betydande del.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT