Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion med KUKA:s nya KR SCARA-robotar

Sep 17, 2020

Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion med KUKA:s nya KR SCARA-robotar


Med egenskaper som ultrakompakta, snabba och starka blir KUKA:s nya KR SCARA-robotar en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmon-terings-, materialhanterings- och inspektionsuppgifter.

Med de nya KR SCARA-robotarna utökar KUKA sin stora portfölj av industriella robotar. KR SCARA-robotarna gör automatisering lättare och hållbart mer ekonomisk, även på extremt kostnadskänsliga marknader.

– Oavsett användningsområde ger KR SCARA-robotarna maximal effektivitet och ekonomi redan från start. Tack vare en mängd integrerade system för mediaförsörjning kan de hantera nästan alla uppgifter, säger Kim Reeslev, Country Manager Denmark & Baltic States och fortsätter:
– De är starka, snabba och effektiva och optimala för användning inom appli-kationer för montering, hantering och materialtestning.

KR SCARA-robotarnas höga hastigheter med en nyttolast på sex kilo och en räckvidd på 500 respektive 700 mm tillsammans med KUKA:s välkända programmering gör det möjligt för kunderna att hantera mycket kompakta pick and place applikationer. De nya robotarna är flexibla i installationen, mycket exakta i sina rörelser och lätta att underhålla.
– Sammantaget innebär det att kunderna nu kan förverkliga mer flexibla mönster i sina robotapplikationer, säger Kim Reeslev och konstaterar:
– KR SCARA kommer utan tvekan att vara en pålitlig robotkollega i den globala industrin nu och i framtiden.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    84

SENASTE NYTT