Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion med KUKA:s nya KR SCARA-robotar

Sep 17, 2020

Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion med KUKA:s nya KR SCARA-robotar


Med egenskaper som ultrakompakta, snabba och starka blir KUKA:s nya KR SCARA-robotar en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmon-terings-, materialhanterings- och inspektionsuppgifter.

Med de nya KR SCARA-robotarna utökar KUKA sin stora portfölj av industriella robotar. KR SCARA-robotarna gör automatisering lättare och hållbart mer ekonomisk, även på extremt kostnadskänsliga marknader.

– Oavsett användningsområde ger KR SCARA-robotarna maximal effektivitet och ekonomi redan från start. Tack vare en mängd integrerade system för mediaförsörjning kan de hantera nästan alla uppgifter, säger Kim Reeslev, Country Manager Denmark & Baltic States och fortsätter:
– De är starka, snabba och effektiva och optimala för användning inom appli-kationer för montering, hantering och materialtestning.

KR SCARA-robotarnas höga hastigheter med en nyttolast på sex kilo och en räckvidd på 500 respektive 700 mm tillsammans med KUKA:s välkända programmering gör det möjligt för kunderna att hantera mycket kompakta pick and place applikationer. De nya robotarna är flexibla i installationen, mycket exakta i sina rörelser och lätta att underhålla.
– Sammantaget innebär det att kunderna nu kan förverkliga mer flexibla mönster i sina robotapplikationer, säger Kim Reeslev och konstaterar:
– KR SCARA kommer utan tvekan att vara en pålitlig robotkollega i den globala industrin nu och i framtiden.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT