May 23, 2017

Edgecam 2017R2 introducerar simultan B-axel svarvning


Se höjdpunkterna i senaste versionen.

Edgecam låter era erfarenheter och kunskap driva CAM-processen med verktyg för automation av många olika applikationer så ni kan bibehålla och förstärka er konkurrenskraft.

Edgecam 2017R2

Höjdpunkter
 Ny svarvcykel med simultan B-axel
 Nytt system för mätning med probe i maskinen
 “20” nya och förbättrade funktioner
 Nu möjligt att mäta fixturer och hållande verktyg
 Överförd CadLink information inkluderar ‘Limits och Fit’ data
 ”Live Job Reports” en Windows applikation för ökad pålitlighet
 Funktion för snabbsök


Den senaste versionen av Edgecams introducerar en ny svarvcykel som inkluderar simultan B-axel styrning av verktygets ingreppsvinkel. Denna helt nya funktion i Edgecam 2017R2 möjliggör bättre tillgänglighet vid bearbetning av komplexa profiler genom att B-axeln vrids dynamiskt för att ge optimalt ingrepp.
Edgecams Brand Manager John Buehler betonar att verktygshållaren är kollisionskontrollerad genom bearbetningen, för ytterligare styrning kan dessutom användaren ange egna vinklar. "Cykeln kan användas tillsammans med alla typer av svarvverktyg och för såväl grovbearbetning som finsvarvning."

I version 2017R2 ingår cirka 20 nya och förbättrade funktioner, inom svarvning, fräsning, simulering och trådgnistning. En av uppdateringarna är möjligheten att mäta fixturer och andra hållande verktyg i Fixture databasen. "Det är viktigt att kunna mäta den exakta positionen och storleken på fixturen, liksom att bestämma dess förhållande till komponenter, ämne och andra hållare" förklarar John Buehler.
När det gäller Edgecams Feature Finder har funktionaliteten förbättrats genom att CadLink numera överför "Limits and Fit"data direkt till Edgecam. Denna förbättring omfattar CREO, SolidWorks och Inventor-filer. Förutom att visa egenskaperna hos en feature, ger informationen också möjlighet för Strategy Manager att läsa och använda data när denna skapar bearbetningsrutiner. Funktionen Live Job Reports kördes tidigare som en Windows-tjänst. I Edgecam 2017R2 byter den till en stationär applikation, vilket förbättrar tillförlitligheten vid ändring av användarprofiler.

Mängden kommandon i Edgecam är mycket stor för att erbjuda programmerare optimala verktyg att skapa verktygsbanor. Det innebär samtidigt att urvalet av lämpliga kommandon att presentera i menyerna kan vara svårt. Användaren kan ju själv anpassa menyerna så de passar han/hon i varje tillfälle. I version 2017R2 införs en sökfunktion vilket innebär att man enkelt kan söka efter önskat kommando, vilket gör det enklare att hitta kommandon som inte används så ofta!
I version 2017R2 fortsätter den kontinuerliga uppdateringen av cykeldialoger med bilder och kontextkänslig hjälp. "I denna version har ”Slot Milling”, ”Project Flow Curves” och ”Project Circular Pattern” uppdaterats. Denna egenskap hos Edgecam hjälper användare att enkelt tolka och förstå kommandon som sällan används. Dessutom innebär det att de användare som mer sällan använder systemet enklare och snabbare tar till sig Edgecams grundläggande funktionalitet."

Inspektionsmodulen erbjuder vad John Buehler beskriver som "oöverträffad användarvänlighet och sofistikerad probehantering." För såväl in-process som slutmätning. "Inspection ger en robust miljö för mätning med probe i maskin tack vare stödet för ett brett spektrum av features, generering av verktygsbanor och mätrapporter." Edgecam tillgodoser därigenom de ökande behovet av offline inspektion och mätning. Med hjälp av en uppsättning lättanvända kommandon skapar användaren de features som ska mätas som sedan omvandlas till en verktygsbana och simuleras. Det innebär att probehanteringen programmeras på samma sätt som all bearbetning i Edgecam. Postprocessorn skapar den för maskinen nödvändiga koden.
Maskinsimulatorn får två ytterligare förbättringar. Möjligheten att välja målkomponenten under jämförelse introducerades i tidigare version och har nu förbättrats så att användarna nu kan välja "Alla komponenter" speciellt användbart när man arbetar med många detaljer på en fixtur. För det andra har ett snabbare och bekvämare sätt att återspola verktygsvägarna införts när man lämnar Machine Simulator: istället för att använda det traditionella menyalternativet kan användarna nu helt enkelt hålla ner "Shift" -tangenten.

Både Grovbearbetning och borrcyklerna har uppgraderats för att överensstämma med befintlig funktionalitet - nämligen när grovbearbetning sker till full djup, behöver användarna inte längre ange ett skärdjup. I tidigare utgåvor var det nödvändigt att ange ett värde.
På samma sätt som grovbearbetning, behöver inte borrcykeln något Z-värde när ”Use Current Stock” är markerat, Edgecam skapar automatiskt startpositionen för verktygsbanan.

Slutligen för alla trådgnistanvändare har flera förbättringar gjorts i maskinkonfiguratorn. Stöd för flera versioner av EDM Expert är nu tillgänglig och en ny teknologi har lagts till, vilket gör att cykler automatiskt kan växla till lämplig EDM Expert-teknologi. ACVision och Excetek postprocessorer har nu fler alternativ, vilket ger större användarkontroll. Till sist tillåter taggfunktionerna en icke-parallell rörelse när de lämnar en bearbetningsväg. "Detta hjälper till med bättre NC-kod och möjliggör en konstant taggbredd längs hela detaljen", säger John Buehler.
Mer information här:
Edgecam: http://www.edgecam.com
Edge Technology AB www.edgetech.se

CAMLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT