Jun 2, 2016

ebm-papst lanserar diagonal fläktmodul för filterfläktar


Filterfläktar är många gånger en ekonomisk och effektiv lösning för att avleda värme från exempelvis elskåp och apparatskåp med industriell styrutrustning och mycket elektronik.

De filterfläktar som finns på marknaden skiljer sig dock mycket åt när det gäller kapacitet och förmågan att hantera de höga mottryck som kan uppstå i bland annat komponenttäta applikationer och när det samlats smuts i fläktarnas filter. Ofta installeras axialfläktar för att avleda värme och när dessa inte klarar av att arbeta på full effekt på grund av ökat tryck ökar ljudnivån samtidigt som verkningsgraden sjunker. För att erbjuda marknaden en bättre lösning har ebm-papst utvecklat en 200 mm diagonal och kompakt fläktmodul speciellt för filterfläktar.

Den nya modulen är baserad på ebm-papst diagonala fläktteknik och den är mekaniskt kompatibel med de flesta axialfläktar som finns tillgängliga på marknaden. Med den nya modulen är det möjligt att få ett 50 % högre luftflöde vid höga mottryck samtidigt som ljudnivån blir lägre. Dessutom minskar energiförbrukningen cirka 20 %. Eftersom effektförlusterna är betydligt lägre jämfört med konventionella axialfläktar även vid smutsiga och igentäppta filter minskar underhållsbehovet vilket också bidrar till lägre kostnader. En viktig fördel med den nya modulen är dessutom att det skapas ett bättre tryck på luftflödet och därmed förbättras luftspridningen i exempelvis ett apparatskåp. Kylningen blir också mer forcerad vilket minskar risken för att det bildas varma utrymmen, s k hot spots, inne i kapslingen.

När diagonala filterfläktar utrustas med ebm-papst energisnåla EC-motorer blir möjligheten till energibesparingar ännu större samtidigt som det finns möjlighet att anpassa effekten till kylbehovet genom varvtalsreglering med 0-10 V signal. De nya diagonala fläktmodulerna har identiska dimensioner i både AC och EC-versionerna vilket gör det enkelt att modernisera en fläktlösning utan att det krävs några förändringar i en applikation.

ebm-papst nya fläktmodul kan monteras både på in- och frånluftssidan, och varierar behovet av önskad riktning på luftflödet kan modulen monteras på båda sidorna. Modulens kontaktdon förenklar den elektriska anslutningen och möjlighet finns att installera modulen med fyra olika luftflödesriktningar med 90 graders skillnad mellan varje position. Både AC- och EC-versionerna av den nya fläktmodulen lanserades på marknaden under det första kvartalet 2016.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT