Foto: ISI-Industrieprodukte GmbH.

Sep 6, 2018

ebm-papst EC-fläktar i effektiva luftreningsenheter


Inom alla former av metallbearbetande industrier bildas föroreningar, oljedimmor och ångor vid exempelvis CNC-maskiner och bearbetningsrobotar.

 

Utvecklingen har gått mot att det ställs allt högre krav på att med luftreningsenheter eliminera de problem som detta kan innebära för arbetsmiljön i produktionslokalerna. Luftreningsenheter och utsugssystem installeras i direkt anslutning till den maskinella utrustningen. En vanlig lösning är att luftreningsenheterna har en teknik där filtrerings- och reningsprocessen sker i flera steg. Fläktar säkerställer att den förorenade luften passerar genom filtersystemen och det krävs då fläktar som genererar ett relativt högt tryck i kombination med ett lågt luftflöde. Ett högt tryck krävs för att övervinna motståndet från filtren.

Under de senaste åren har det skett en utveckling mot att kraven ökar när det gäller möjligheterna att styra fläktarna och anpassa luftflödet till det aktuella behovet. Metallbearbetande produktionsutrustningar går inte alltid på full kapacitet och då behöver inte heller luftreningsenheterna göra det. Behovsanpassad varvtalsstyrning av fläktarna ger energibesparingar samtidigt som filtrens livslängd kan förlängas. En viktig fördel med varvtalsstyrningen är också att reningskapaciteten kan hållas på en konstant nivå även om luftreningsenheternas filter stegvis täpps igen av smuts och partiklar. Detta blir möjligt genom att fläktarnas hastighet anpassas så att luftflödet hela tiden är konstant. Ett flertal ledande tillverkare av luftreningslösningar väljer varvtalsstyrda EC-fläktar från ebm-papst som har integrerad elektronik för styrning och som överträffar alla krav som ställs i ErP-direktiven. Fläktarnas höga kapacitet gör det också möjligt att bygga ut en befintlig luftreningsenhet om reningskraven efter en tid ökar som följd av intensivare produktion eller om en bearbetningsmaskin uppdateras och får ökad kapacitet.

EC-tekniken har många fördelar jämfört med AC-motorer
Fram till relativt nyligen har fläktar med AC-motorer och frekvensomriktare varit vanliga i industrins luftreningsenheter. Då dessa asynkronmotorer sällan uppfyller de nuvarande kraven i EU:s ekodesignriktlinjer har det skett en stegvis övergång till att istället välja EC-fläktar och här har ebm-papst med den innovativa EC-tekniken intagit en tätposition. Med ebm-papst EC-fläktar har det blivit möjligt för tillverkare av luftreningsenheter att erbjuda industrimarknaden effektivare reningslösningar som är energieffektivare, tystare, mer lättinstallerade och kostnadseffektivare när det gäller exempelvis drift och underhåll.

En mycket stor fördel är EC-fläktarnas integrerade styrelektronik som möjliggör effektiv luftrening vid olika fläkthastigheter och även över 3 000 rpm. EC-fläktar arbetar också på en betydligt högre effektivitetsnivå jämfört med AC-fläktar. EC-motorernas optimerade kommutering möjliggör en partiell ökning till 1:10 utan någon effektivitetsförlust och luftflödet kan vid behov justeras via 0-10 V eller PWM-ingång. En PID-regulator är integrerad i sin motorelektroniken. Flera EC-fläktar kan dessutom anslutas med MODBUS och sedan styras och övervakas med ett centralt luftövervakningssystem. Att luftreningsenheter med EC-fläktar genererar mindre värme innebär att de också bidrar till bra arbetsmiljöer genom att inte tillföra onödig värme till arbetsområdet vid bearbetningsmaskiner. Något som kan ha betydelse under varma sommarmånader och i länder med varmt klimat. När onödig värme inte tillförs minskar också belastningen på luftkonditionerings-systemen i fabriksbyggnader. Möjligheter att minska ljudnivåer har också stor betydelse för arbetsmiljön. EC-fläktarna från ebm-papst är genom sin aerodynamiska utformning mycket tysta vilket gör det möjligt för tillverkare av exempelvis luftreningsenheter att använda mindre isolering i sina konstruktioner. Genom att komplettera fläktarna med ebm-papst speciella inloppsgaller (FlowGrid) reduceras ljudnivåerna ytterligare. Inloppsgallret stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp vilket leder till minskad turbulens också därmed reduceras också de lågfrekventa ljuden.

Enkla installationer och moderniseringar
De EC-fläktar som utvecklats av ebm-papst och som är optimerade för installation i luftrenare har bakåtböjda och aerodynamiskt utformade skovlar i aluminium och finns i storlekar från 250 till 310 mm. Fläktarna täcker ett effektområde från 250 W till 12 kW och finns med både vertikalt och horisontellt monterad motoraxel. Att EC-fläktarna har ett kompakt format gör att de är mycket väl lämpade för modernisering av befintliga luftbehandlingsaggregat. Moderniseringar kan vara aktuellt när kraven ökar på energibesparingar och när det finns behov av att öka luftflödet i en luftreningsenhet.

Ett viktigt mål för ebm-papst vid utvecklingen av dessa EC-fläktar har varit att så långt det är möjligt förenkla installationerna. Det är också därför som fläktarna är kompletta vid leveranserna med EC-motorer som har integrerad styrelektronik. Detta innebär att det inte krävs några kompletteringar med komponenter som frekvensomriktare, motorskydd, sinusfilter och skärmade kablar. Alla delar hos EC-fläktarna är perfekta matchade till varandra och ebm-papst koncept Plug & Play ger oöverträffat enkla installationer!

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT