Foto: EAB.

Apr 16, 2021

EAB i Smålandsstenar satsar på ytterligare verksamhetsgren


Vill öka attraktionskraften i bygden och underlätta rekryteringen av arbetskraft.

Familjeägda EAB i Smålandsstenar är kanske mest känt för sina lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Nu får gruppen ytterligare ett ben att stå på. EAB startar nämligen ett nytt bolag för att bygga bostäder i Smålandsstenar.

– Vi tror på Smålandsstenar och vill bidra till en positiv tillväxt av samhället nu även genom attraktiva bostäder för allmänheten. Här finns möjlighet till en fantastisk livskvalitet genom närhet till natur, gott om arbetstillfällen och riklig tillgång till fritidsaktiviteter oavsett ålder och intresse, säger Per-Åke Andersson och Sven-Gunnar Andersson, ägare till EAB.

EAB har sedan starten 1957 haft sin produktion och huvudsakliga verksamhet i Smålandsstenar. Förutom det svenska bolaget finns idag 6 helägda dotterbolag placerade runt om i världen och tillsammans är har bolagen 270 medarbetare som arbetar med kärnverksamheten: Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader.

– Vi vill fortsätta att utveckla denna kärnverksamhet, men också hitta nya vägar och då göra det på vårt sätt; det vill säga som ett familjeföretag med väl etablerade rötter i Smålandsstenar.

Familjeägda EAB ett av Småandsstenars större arbetsplatser.

Bra bostäder ger attraktionskraft till bygden

– Som ett av Smålandsstenars större företag och arbetsplats, har vi också ett socialt ansvar för den ort och bygd vi verkar i. Smålandsstenar har många positiva värden som tillsammans gör orten till en fantastisk plats att bo på och leva ett gott liv i. Vi, tillsammans med många andra industrier i Smålandsstenar, har ett stort antal medarbetare som pendlar till sina arbetsplatser och många av oss söker kontinuerligt ny arbetskraft. Tyvärr har det byggts för få nya bostäder i samhället och runt om i trakten för att tillgodose de behov som en fortsatt utveckling av orten kräver. Tillgång till bra bostäder är avgörande för en orts attraktionskraft och tillväxt.

– Med detta som utgångspunkt vill vi på EAB gärna vara med och påverka en sådan positiv utveckling av Smålandsstenar, utöver att erbjuda arbetstillfällen. I början av våren 2021 tog vi ett beslut om att bygga bostäder för allmänheten i form av hyreslägenheter i första hand. Ett beslut som fått mycket positiv respons bland annat från Gislaveds kommun. I samband med att initiativet togs till att bygga bostäder, bildades också ett separat bolag EAB Properties AB. Bolaget ingår i den familjeägda bolagsgruppen EAB Group.

– Vårt första projekt i EAB Properties AB gäller byggnation på två tomter i Nordinområdet, Avenboksgatan A och Avenboksgatan B. Det är inte helt klart ännu om husen kommer att byggas i två olika etapper, då det fortfarande finns en del oklarheter kring fastigheternas slutliga utformning. Första etappen beräknas att påbörjas under hösten 2021, om allt går som vi planerat.

Illustration Avenboksgatan B: Dreem Arkitekter, Göteborg.

Hållbart och naturligt
Bostäderna kommer att byggas och utformas på ett hållbart och miljörätt sätt i allt från val av material till uppvärmning och drift. Befintliga grönytor och skogspartier kommer att bevaras i så stor utsträckning som är möjligt. I utformningen har tagits hänsyn till kringliggande områden och målsättningen är att fastigheterna ska smälta in på ett naturligt sätt, i takt och ton med omgivningen. Ljust tegel, svart plåt och trädetaljer, som ger en varm inbjudande känsla vid entré och terrasser, blir framträdande material i byggnadernas exteriör. Dessa material är stiltypiska för de villor och den bebyggelse som finns runt omkring Avenboksgatan. Dreem Arkitekter, Göteborg, har ritat de nya fastigheterna för EAB Properties AB.

EAB  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT