IFG. Foto: Duroc.

Feb 17, 2021

Duroc stänger produktionsenhet


Bedöms spara 10 miljoner per år.

Durocs portföljbolag International Fibres Group (IFG) fokuserar på nischprodukter med högre tillväxtpotential i enlighet med den strategiska planen. Som en konsekvens av detta omstruktureras och effektiviseras produktionskapaciteten vilket innebär att produktionsanläggningen i Drighlington stängs ned. Delar av produktionen kommer att flyttas till andra produktionsanläggningar i Europa. 

Den sista verksamhetsdagen i Drighlington kommer att vara i slutet av juni 2021. Efter nedstängningen kommer IFG att ha tre produktionsanläggningar lokaliserade i England, Belgien och Österrike. 

Beslutets genomförande beräknas medföra engångskostnader om cirka 30 MSEK, vilka kommer att belasta resultatet i tredje kvartalet 2020/21. Åtgärden bedöms leda till en årlig resultatförbättring om cirka 10 MSEK och också leda till en förbättrad långsiktig stabilitet.

IFGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT