Nov 5, 2020

Duroc breddar investeringshorisonten


Efter en tydlig återhämtning i kvartalet letar bolaget nu förvärven lite bredare.

Industrigruppen Duroc lämnade på torsdagen sin delårsrapport för första kvartalet (brutet räkenskapsår) juli-september 2020. Nettoomsättningen minskade med 19 procent i kvartalet till 703,6 MSEK (866,2). Justerad EBITDA* minskade med 11 procent och uppgick till 47,9 MSEK (54,0), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,8 procent (6,2). Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (94,7, inklusive 65,7 MSEK avseende upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group).

Covid-19 har fortsatt påverkat produktion och försäljning i delar av koncernen, men i slutet av kvartalet sågs en tydlig återhämtning, skriver bolaget i rapporten.

Duroc meddelar även att man nu ökar transparensen i koncernens värdeskapande genom ny indelning av koncernens verksamheter i sju bolag i stället för de tidigare fyra affärsområdena. De större bolag som Duroc nu rapporterar separat är IFG, Drake Extrusion, Cresco, Cotting Group, DMT Group och Duroc Rail. Mindre bolag, UPN, DLC och Herber rapporteras konsoliderat i en grupp benämnd Smaller Company Portfolio.

Samtidigt meddelar bolaget att man breddar investeringshorisonten.

"Duroc har hittills i huvudsak förvärvat bolag inom industriproduktion eller industrihandel, gärna bolag med likheter och/eller synergier med bolag vi redan äger. För att öka våra tillväxtmöjligheter fattade styrelsen under kvartalet beslut om att bredda Durocs investeringshorisont till att även omfatta andra typer av verksamheter inom industri och handel som kan vara helt nya för oss," skriver bolaget i rapporten.

"Det kan röra sig om helt nya områden för oss och jag vill inte ringa in något speciellt utan håller en öppen approach. Det viktigaste är att kunna genomföra en bra och sund affär enligt vår filosofi," kommenterar John Häger, Duroc vd och koncernchef, till Svensk Verkstad.

"I den mån vi saknar branschspecifik kunskap internt så tänker vi oss att i större utsträckning tillsätta nödvändig extern kompetens i bolagsstyrelserna framåt. Det nya synsättet skapar bättre förutsättningar för oss att kunna växa koncernen framåt."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT