Foto: Duroc AB

Feb 8, 2019

Duroc ökar omsättningen


Det underliggande rörelseresultatet förbättrades i alla tre affärsområden.

Nettoomsättningen för andra kvartalet (oktober-december) uppgick till 716,8 Mkr (573,9) och rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6).

Förvärv, vilka inte ingår i jämförelseperioden har bidragit med en ökning om 74,2 Mkr i omsättning och 9,3 Mkr i rörelseresultat.

Samtliga affärsområden växte under kvartalet och det underliggande rörelseresultatet förbättrades i alla tre affärsområden.

Inom Fiber har Cresco utvecklas positivt både avseende omsättning och lönsamhet. I Durocs ägo har Cresco gått från ett negativt resultat föregående år till ett resultat om ca 7 Mkr i
kvartalet.

Övrig industri växte med drygt 50 procent samtidigt som lönsamheten förbättrades betydligt. Duroc Rail, som står för ca 90 procent av omsättningen, ligger bakom den positiva
utvecklingen i affärsområdet.

Inom Industrihandel bidrog förvärvet av UPN till tillväxten. Rörelseresultatet i den befintliga maskinhandelsrörelsen DMT förbättrades kraftigt som en konsekvens av högre marginaler och lägre kostnader. Stora förbättringar noteras framförallt i Sverige och Danmark som efter riktade insatser inom försäljning och effekter från kostnadsreducerande aktiviteter nu presterar enligt förväntan. I december tecknades avtal om förvärv av det svenska företaget Herber Engineering med egenutvecklade maskiner för avancerad rörbockning. Bolaget omsätter ca 50 Mkr på årsbasis och affären är planerad att slutföras i april 2019.

Förändringarna i affärsområdet är strategiskt viktig för Duroc. Resultatet har förbättrats kraftigt under året, vi har genomfört ett par viktiga förvärv och ambitionen framåt är att fortsätta att bygga upp en väl presterande enhet med bolag som kompletterar varandra, säger Durocs vd John Häger i rapporten.
 • Apr 18, 2019

  Götene Ufo investerar i maskinparken

  Branschnytt -Detta blir en ordentlig kvalitets- och produktivitetsförbättring för vår skärning säger Sven Lans, vd på Götene Ufo AB.
  202
 • Apr 18, 2019

  Salvagnini utökar verksamheten

  Branschnytt Salvagnini Scandinavia färdigställer nu det sista med tillbyggnaden på 360 kvadratmeter, som avser utökad demohall inför den stundande Värnamo Industriexpo den 15-16 maj.
  121
 • Apr 18, 2019

  Sandvik förvärvar amerikanskt bolag

  Nyheter Stärker erbjudandet inom trådlös uppkoppling i gruvor.
  65
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT