Foto: Duroc.

Nov 8, 2018

Duroc dubblar vinsten


Minskade volymer till bilindustrin, men ett uppsving för maskinhandeln.

Duroc AB (publ) lämnar första delårsrapporten för räkenskapsåret 2018/2019. Koncernens nettoomsättning uppgick i första kvartalet till 704,4 Mkr (509,4), varav de förvärvade UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr.  Rörelseresultatet uppgick till 15,5 Mkr (12,3), varav affärsområdet Fiber stod för 10,2 Mkr (16,7). Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6).

I affärsområde Fiber ökade omsättningen med 28 procent till 556 Mkr, framförallt beroende på tillskottet från belgiska Cresco, som utvecklats starkt. Cresco förvärvades i andra kvartalet 2017/2018 och bidrog med 69,2 Mkr. Rörelseresultatet i affärsområde Fiber minskade till 10,2 Mkr (16,7). Orsaken till detta var minskade volymer till bilindustrin, ett område som står för cirka 25 procent av omsättningen, kommenterar Durocs koncernchef John Häger.

Övergången till de nya, hårdare utsläppstesterna har lett till en minskning av nybilsförsäljningen. Flera biltillverkare har inte fått alla sina modeller godkända enligt den nya standarden, som infördes 1 september. Detta har påverkat underleverantörerna.

I Industrihandel utvecklades Duroc Machine Tool-gruppen positivt under kvartalet både sett till omsättning och rörelseresultat. En stark orderingång under våren och sommaren ligger bakom resultatet. Sverige, Danmark och Finland är de marknader som utvecklats bäst. Omsättningen ökade med 123 procent till´133,5 Mkr och rörelseresultatet blev 9,1 Mkr (-1,1). Universal Power Nordic, en distributör av bl.a. Perkins och Kubota på svenska och norska marknaden och som förvärvades i juli 2018, bidrog med 26,1 Mkr till omsättningen och 1,4 Mkr till rörelseresultatet.

I Affärsområde Övrig industri minskade omsättningen till 14,5 Mkr (15,2 Mkr). Rörelseresultatet blev -0,9 Mkr (-2,2 Mkr). Duroc Laser Coating fortsätter att utvecklas fint. Bolaget flyttar under hösten in i nya lokaler med en uppdaterad maskinpark. Säljresurserna har stärkts och marknadspotentialen ser fortsatt god ut.

Förra vinterns kyla och snömängd orsakade stort slitage på hjulen för den spårbundna godstrafiken. Efterfrågan på ersättningshjul har därför ökat tidigare än normalt i år. En utmaning i Duroc Rails starkt säsongsbetonade verksamhet är att kunna rekrytera personal för att klara av topparna i produktionen. Brist på personal påverkade Rails omsättning negativt i början på kvartalet. En utökad personalstyrka är nu på plats och vi förväntar oss en normal utveckling framåt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123