May 7, 2018

Försämrat resultat för Duroc


Har beslutat om investeringar för kapacitetsökning i Luleåverksamheten.

Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61 Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,6 Mkr (37,8), varav Affärsområdet Fiber stod för 11,4 Mkr (33,8).

Orsakerna till det försämrade resultatet uppges vara framförallt en lägre volym i Affärsområde Fiber samt en ökning av råvarupriser, som ej kunnat kompenseras med prisjustering till kunderna fullt ut. Rörelseresultatet tyngs också av utvecklingen i Affärsområde Industrihandel, som haft en trög inledning på maskinförsäljningen 2018, efter ett starkt avslut 2017. Marknaden är fortfarande god och efterfrågan på förbrukningsartiklar fortsatt hög, så bedömningen är alltjämt att maskininvesteringarna ska ta fart under det kommande kvartalet som normalt är en bra period för maskinförsäljningen.

Under kvartalet har beslut tagits om investeringar i Duroc Laser Coating i Luleå. Bolaget flytar till nya, ändamålsenliga lokaler under hösten samtidigt som nya laserbearbetningsmaskiner kommer att installeras. Sammantaget kommer Laser Coating att kunna förbättra sina kapacitet och service inom lasersvetsning.

Duroc Laser Coating bytte namn från Duroc Engineering i augusti 2017, i sambande med att nye vdn Joachim Andersson tillträdde. Anledningen till namnbytet var att det nya namnet bättre beskriver kunderbjudandet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT