Foto: Duroc.

Nov 7, 2017

Vinsttapp för Duroc


Lägre volymer i affärsområdena Industri och Industrihandel.

Durocs nettoomsättning uppgick till 509,4 Mkr (433,0) i första kvartalet (1 juli – 30 september 2017).

Affärsområde Fiber, vars omsättning står för ca 80% av koncernen, fortsätter att utvecklas stabilt. Verksamheten är välinvesterad och genererar ett starkt kassaflöde. Lönsamheten ligger före plan för det första kvartalet och omsättningen är något högre än föregående år. Framförallt bidrar en stark efterfrågan på garner från möbelindustrin
i USA till att utveckla produktmixen gynnsamt. Ny produktionsutrustning för garnverksamheten i USA samt för stapelfiber i Österrike tas i bruk i slutet på året och förväntas ytterligare stärka upp försäljning och lönsamhet.

Affärsområde Industrihandel (Duroc Machine Tool) hade en lägre omsättning och sämre resultat i juli och augusti jämfört med föregående år. Övrig Industri (Duroc Rail och Duroc Laser Coating) gör ett sämre resultat under kvartalet jämfört med 2016/2017. Detta är direkt kopplat till Duroc Rail och den milda vintern förra året som lett till betydligt lägre volymer att upparbeta än vad som är normalt för perioden.

Koncernens rörelseresultat minskade till 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr.

Resultatet i fiberverksamheten belastas med ett vinsttapp hänförligt till arbetsplatsolyckan i England som kommunicerats tidigare. Investeringar för att öka säkerheten i fabrikerna, samt kostnader relaterat till kundspecifik produktutveckling, har också påverkat resultatet, liksom förändringar i valutakurser.

Säsongsvariationer i affärsområdet Övrig Industri gör att rörelseresultatet för dessa enheter blev -2,2 Mkr.

Affärsområde Industrihandel drar ner resultatet med -1,1 Mkr på grund av lägre omsättning. Däremot har de kostnadsbesparingar om ca 6 Mkr på årsbasis som aviserats tidigare gradvis givit effekt och under september är resultatet betydligt bättre än för samma månad 2016/2017.

-Med den lägre kostnadsmassan blir det en fin hävstång då volymerna ökar, säger Durocs vd John Häger.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT